Luovaa kiertotaloutta

Luova kiertotalous -hankkeessa kehitettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamista. Painopiste oli luovien alojen opiskelijoiden innovointi- ja tuotekehitystaitojen sekä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksien kehittämisessä.

Ytimen muodostivat koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnettiin uusia bio- ja kiertotalousmateriaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Lisäksi järjestettiin kaikille avoimia seminaareja.

Hankkeessa tuettiin luovien alojen ammatillisen koulutuksen ja tekniikan alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymistä sekä työelämäyhteyksien, yritysyhteistyön ja monialaisten tiimiyritysten syntymistä. Hankeen toimenpiteet lisäsivät vuorovaikutusta eri koulutustasojen välillä ja tukivat opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia sekä madalsivat luovien alojen opiskelijoiden kynnystä hakeutua valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uusia tuoteideoita ja tuotteita, monialaisia tiimiyrityksiä, yhteistyöverkostoja, malleja sekä yksilöllisiä opinpolkuja. Syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia.

Hankkeen toteutusaika oli 11.9.2017-31.8.2020. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Materiaalit

Mitä ovat kierrätys- ja biopohjaiset materiaalit? Millaisia ovat niiden ominaisuudet, ja miten niitä voi hyödyntää luovasti? Päätösseminaarissa 19.8.2020 käsiteltiin mm. näitä asioita.

Minkälaisia osaamisia tämän päivän luovien alojen ammattilaiset tarvitsevat? Miten näitä työelämätaitoja voi harjoitella?

Luova kiertotalous -hankkeen julkaisussa kerrotaan, miten Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian luovien alojen opiskelijoiden tiimiyrittäjyys-, innovointi- ja tuotekehitystaitoja kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat osallistuivat Hehkuttamo-tiimivalmennuksiin, joissa hyödynnetään Tiimiakatemian osaamista ja toimintatapoja. Lisäksi he tutustuivat kiertotalouteen moniammatillisissa työpajoissa sekä kokeilivat muilla aloilla hyväksi havaittuja innovaatiotoiminnan työkaluja ideointiin, tuotekehitykseen sekä tuotannollistamiseen, kuten InnoFlash, INNOlab ja INNOwork.

1.

INNOSTU
Innostu uusista bio- ja kiertotalousmateriaaleista.
Verkostoidu bio- ja kiertotaloustoimijoiden kanssa.
Osallistu työpajoihin ja kokeile erilaisia työstö- ja työmenetelmiä.

2.

INNOVOI
Innovoi, protoile ja kehitä uusia tuotteita tai niiden osia.
Tutustu re-designiin, innovointi- ja tuotekehitysmenetelmiin.
Tee yhteistyötä muotoilijoiden kanssa.

3.

YRITÄ
Yritä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Osallistu monialaiseen tiimivalmennukseen.
Tuotteista ja kaupallista osaamisesi.
Työllisty yrittäjänä tai hakeudu korkeakouluopintoihin.

Lisää aiheesta

Innostavia kiertotalousliiketoimintaesimerkkeihin voit tutustua Kiertotalouden kiinnostavimmat -sivustolla https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#lista

Biotaloudesta ja kiertotaloudesta löydät lisää tietoa kansalliselta biotaloussivustolta https://www.biotalous.fi/ ja Sitran kiertotalous -sivustolta https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/ 

Tiedätkö mihin kestävän kehityksen tavoitteisiin Suomi ja lähes kaikki maailman maat ovat sitoutuneet? Tutustu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Agenda 2030:een Kestävä kehitys -sivustolla! https://kestavakehitys.fi/etusivu

Lisätietoja

Kirsi Knuuttila

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407768880