LäSä - Lämpösähköiset ratkaisut energiatehokkuuden lisääjinä

Suomessa kokonaisenergiankulutus on vuositasolla noin 380 TWh. Samana aikana hukkalämpönä savukaasuissa, lauhdevesissä ja poistohöyryinä hukataan yli 50 TWh:n edestä tuotettua energiaa.

Mieshenkilöllä on lämmömittauslaite kädessään

Energiatehokkuuden parantamisen ja vähähiilisen energiantuotannon kehittämisen kannalta keskeinen kohde on hukkalämpöjen hyötykäytön lisääminen. Sähkön tuottaminen lämmöstä niin sanotulla lämpösähköisellä menetelmällä (Seebeckin ilmiö) on jo kauan tunnettu, mutta sen kehittäminen todelliseksi energiatehokkuutta parantavaksi ratkaisuksi on saanut vasta viime aikoina vauhtia.

Mistä projektissa on kyse?

Hanke edistää uusiin materiaaleihin perustuvien lämpösähköistä ilmiötä hyödyntävien sovellusten synnyttämistä. Siinä perehdytään lämpösähköiseen ilmiöön perustuvien ratkaisujen viimeisimpiin kehitysaskeleisiin ja haetaan niille soveltamismahdollisuuksia. Mukana on energia-alan toimijoita, niin laitevalmistuksen kuin energiahuollon puolelta.

Hankkeessa selvitetään tutkimustuloksia ja analysoidaan niiden soveltamismahdollisuuksia sekä hankitaan omakohtaista kokemusta ja osaamista uusista ratkaisuista testaamalla lupaavimmiksi havaittuja sovelluksia laboratoriossa ja käytännön olosuhteissa. Tällä lisätään osaamista ja yhteistyötä sekä luodaan pohjaa uusille lämpösähköiseen ilmiöön perustuville tuotteille ja ratkaisuille.  

Hankkeen tuloksena lämpösähköiseen ilmiöön perustuvien energiaratkaisujen osaaminen ja tuntemus lisääntyvät projektin toteuttajien ja kohderyhmien keskuudessa, ja yhteydet alan suurimpiin kansallisiin ja kansainvälisiin kehittäjiin vahvistuvat.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sen yksiköt Biotalousinstituutti ja Teollisuustekniikka.

Yhteistyökumppanit

Toteutuksessa yhteistyötä tekevät yritykset Pohjoisesta Keski-Suomesta. Niiden rooli on erityisesti demonstraatioiden toteuttamisessa, mutta myös sparraajina sovelluskohteita arvioitaessa. Tuloksia ja soveltamismahdollisuuksia esitellään alan toimijoille työpajassa, julkaisujen avulla ja muun viestinnän kautta.

Saarijärven Kaukolämpö Oy

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n myymä lämpöenergia tuotetaan kolmella KPA-laitoksella ja lisäksi yhtiöllä on kolme öljyllä toimivaa varalämpölaitosta. Kaukolämpö on ollut paikkakunnalla läpi historiansa kilpailukykyinen vaihtoehto niin julkisten rakennusten kuin eri kokoisten asuin- ja liikekiinteistöjen lämmitysratkaisuna. Vuoden 2021 alussa yhtiöllä oli yhteensä 190 asiakasta.

Yhtiö perustettiin vuonna 1961 aikana, jolloin kaukolämpö ja sen kehittäminen oli Suomessa vielä lapsen kengissä. Keskitetyn lämpöjärjestelmän rakentaminen Saarijärven kaltaisessa maaseutukunnassa oli rohkea ratkaisu. Yhtiön innostus olla mukana toimiajan kehittämisessä on säilynyt läpi vuosikymmenten.

Uusimmat yhtiön tutkimus- ja kehittämiskohteista ovat kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä sekä biokaasun hyödyntäminen polttoaineena.

Lisätietoa yhtiöstä

Tulostekniikka Oy

Tulostekniikka Oy on perustettu vuonna 1996. Ensimmäinen kaukolämpökeskus valmistui vuonna 1999 Kyyjärvelle. Sen jälkeen lämpökeskuksia on valmistunut yli 100 paikkakunnalle ympäri Suomea.

Lämpökeskukset valmistetaan yhtiön omissa tiloissa Kivikankaan teollisuusalueella, ja niissä voidaan käyttää polttoaineena uusiutuvia biopolttoaineita sekä sekä aurinko- ja geoenergiaa. 

Lisätietoa yhtiöstä

Boweco Oy

Boweco Oy suunnittelee ja valmistaa kiinteistökokoluokan lämmityskattiloita ja -järjestelmiä. Päätuotteita ovat biolämmityskattilat 40-4000 kW kokoluokissa. Yhtiön toimipiste sijaitsee Karstulassa.

Tavoitteena on luoda menestyvä metallialan yritys, jonka omistajina ovat yhdessä sen työntekijät, avainasiakasyritykset ja sijoittajat. Yrityksen missiona on kasvaa ja vakiinnuttaa paikka hitsattujen tuotteiden ja bioenergiajärjestelmien toimittajana.

Lisätietoa yhtiöstä

Materiaalia ja taustatietoa

Kysy lisää!

Markku Paananen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404803263

Mauno Harju

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407681931