Falla

Falla-hankkeessa kehitetään fyysisen aktiivisuuden mittaus- ja palautejärjestelmä lapsille ja nuorille, joilla on toimintarajoitteita. 

Henkilö heiluttaa hiuksiaan.

Falla-hankkeessa kehitetään fyysisen aktiivisuuden mittaus- ja palautejärjestelmä lapsille ja nuorille (14–29 vuotta), joilla on toimintarajoitteita. Hankkeessa selvitetään erilaisia liikkumisprofiileja, joiden pohjalta valitaan yksilöille soveltuvimmat fyysisen aktiivisuuden mittarit. Mittareilla saadaan tietoa yksilön liikkumisen määrästä ja intensiteetistä.

Hankkeessa tavoitellaan arkiliikunnan lisäämistä antamalla lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan arjessa toimiville henkilöille, kuten huoltajille, avustajille, opettajille, fysioterapeuteille ja valmentajille, tietoa luotettavista menetelmistä mitata fyysistä aktiivisuutta sekä keinoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.

 

Hankkeen toimenpiteet

  1. Laaditaan tiedonkeruumenetelmä, jolla saadaan tietoa erilaisista liikkumisprofiileista.
  2. Liikkumisprofiilien pohjalta toteutetaan fyysisen aktiivisuuden seurantaa ja kerätään tietoa liikemittausten käytettävyydestä kyseisellä kohderyhmällä.
  3. Kehitetään palautejärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikkumisen määrästä, merkityksestä sekä kannustaa lisäämään omatoimista liikkumista arjessa.
  4. Tuotetaan opas toimintarajoitteisten henkilöiden fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmistä ja siitä, kuinka tietoa voidaan hyödyntää liikunnan edistämisessä.

Hankkeen toisena osatoteuttajana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen muita keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen Paralympiakomitea, Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live ja Valteri.

Rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö
Toteutus: 1.6.2022–31.5.2024

Tietosuojaseloste

Ohjausryhmä

Erwin Borremans, Ammattiopisto Live
Mari Jokitalo-Trebs, Valteri-koulu

Niko Leppä, liikunnanopettaja, Ammattiopisto Spesia
Vilma Pikkupeura, yliopiston opettaja, Jyväskylän yliopisto

Katja Saarinen, kehittämispäällikkö, Suomen Paralympiakomitea
 

Ajankohtaista Falla-hankkeessa

Vuonna 2023 Falla-hankkeen sisältöä ja tuotoksia esiteltiin kansainvälisissä ja kansallisissa seminaareissa

International Conference on Diet & Activity Method (ICDAM): 26–29 Jun 2023

1.    COMBINATION OF DEVICE-BASED MOTION SENSORS FOR MONITORING DAILY HABITUAL PHYSICAL ACTIVITY IN MANUAL WHEELCHAIR USERS

Liikuntatieteenpäivät 6.–7.9.2023

1.    Profiililomakkeen kehittäminen fyysisen aktiivisuuden mittarin valintaan toimintarajoitteisilla nuorilla
2.    Pyörätuolia käyttävien henkilöiden fyysisen aktiivisuuden mittaaminen ja edistäminen
Tutkimusesittelyjen ja -kilpailun osallistujat - Liikuntatieteellinen Seura – Finnish Society of Sport Sciences (lts.fi)

Liikuntalääketieteenpäivät 29.–30.11.2023

Falla-hanketta esiteltiin FINETAP teemasessiossa: Liikkeen mittaaminen ja digitalisaatio hyvinvointialueilla
1.    Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen henkilöillä, joilla on toimintarajoite 
(Materiaalit - Liikuntatieteellinen Seura – Finnish Society of Sport Sciences (lts.fi)

Henkilö pitää esitelmää huoneen edessä, näytöllä näkyy Falla-hanketiimin jäsenet. Henkilöitä istuu tuoleilla ja katsoo esitelmää.

Uutinen

Likesin Falla-tutkimus mukana Special Olympics -kisaleirillä

Likesin Falla-tutkimushanke on mukana kehitysvammaisten Special Olympics -kisaleirillä Jyväskylässä 5.–7. toukokuuta 2023. Kehitämme fyysisen aktiivisuuden mittaus- ja palautejärjestelmä lapsille ja nuorille, joilla on toimintarajoitteita.

Lisätietoja

Piritta Asunta

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505765212

Kati Karinharju

Lehtori, tutkija
Hyvintointi ja terveys

Satakunnan ammattikorkeakoulu

+358 44 710 3868
[email protected]

Linkkejä ja vinkkejä