DiyKS – Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa

Projektissa edistettiin maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista.

Projekti toteutettiin 1.9.2022 – 31.12.2023. Projekti on päättynyt.

sormet tietokoneen näppäimistöllä

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa –projektin (DiyKS) tarkoituksena oli edistää maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista, lisätä yritysten ja yhteisöjen toiminnan digitalisoitumista sekä tietoisuutta teknologiaratkaisujen ympäristövaikutuksista, ja kasvattaa yritysten ja yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä Keski-Suomen kunnissa.

Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin muun muassa yrittäjien ja yhdistystoimijoiden henkilökohtaisten digitaitojen edistämiseen tähtääviä lähivalmennuksia, erilaisia webinaareja ja webinaarisarjoja ajankohtaisista digiaiheista sekä yrityksille ja yhdistyksille suunnattu digituen kartoittaminen ja siitä tiedottaminen digituen löydettävyyden parantamiseksi.

Hankkeessa edistettiin digiosaamista ja eri toimijoiden yhteistyötä myös uusin innovatiivisin menetelmin. Digitaitojen osaamismerkistön hyödyntäminen osana digitaitojen lisäämistä toi toimintaan mukaan pelillisyyttä ja motivoi itsenäiseen opiskeluun. Yritysten ja yhdistysten yhteisessä digipiirissä jaettiin hyviä käytänteitä, kerrottiin muille omista onnistuneista digiaskeleista ja perehdyttiin ajankohtaisiin digiaiheisiin. 

Webinaarien tallenteet

Kaikki webinaarien tallenteet löytyvät TIEKE:n YouTube-kanavalta DiyKS-soittolistalta.

Yhteystiedot

Verkkopedagogiikan suunnittelija

Tuukka Kivioja

Verkkopedagogiikan suunnittelija, E-learning Designer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401496077

Projektiasiantuntija

Hanna Vuohelainen

Digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 Helsinki
Puhelin +358 50 587 4284