DiyKS – Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa

Projektin tarkoituksena on edistää maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista.

sormet tietokoneen näppäimistöllä

Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa –projektin (DiyKS) tarkoituksena on edistää maaseudun mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhdistysten ja erilaisten yhteisöjen digiosaamista, lisätä yritysten ja yhteisöjen toiminnan digitalisoitumista sekä tietoisuutta teknologiaratkaisujen ympäristövaikutuksista, ja kasvattaa yritysten ja yhdistysten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä Keski-Suomen kunnissa.

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan muun muassa yrittäjien ja yhdistystoimijoiden henkilökohtaisten digitaitojen edistämiseen tähtäävät lähivalmennukset, erilaiset webinaarit ja webinaarisarjat ajankohtaisista digiaiheista sekä yrityksille ja yhdistyksille suunnatun digituen kartoittaminen ja siitä tiedottaminen digituen löydettävyyden parantamiseksi.

Hankkeessa edistetään digiosaamista ja eri toimijoiden yhteistyötä myös uusin innovatiivisin menetelmin. Digitaitojen osaamismerkistön hyödyntäminen osana digitaitojen lisäämistä tuo toimintaan mukaan pelillisyyttä ja motivoi itsenäiseen opiskeluun. Yritysten ja yhdistysten yhteisessä digipiirissä jaetaan hyviä käytänteitä, kerrotaan muille omista onnistuneista digiaskeleista ja perehdytään ajankohtaisiin digiaiheisiin. 

DiyKS-webinaaritalleenteet