Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Center

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamista monialaisesta työskentelystä terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa sekä kehittää uudenlaista pedagogiikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusohjelmissa.

maisema kosovosta

Student-Run Multidisciplinary Allied Health Practice Center on 3 vuotinen Erasmus+ -hanke (2018-2021), jossa rakennetaan uusi, opiskelijavetoisuuteen perustuva oppimis- ja innovaatiokeskus Kolegji-heimereriin, Pristinassa. Kosovosta hankkeessa on lisäksi mukana Gjakovan ja Gjilanin yliopistot, opetusministeriö sekä kaksi järjestöä. Eurooppalaisina kumppaneina Metropolian rinnalla ovat JAMK sekä Manisan yliopisto Turkista.

Tavoitteena on kehittää käytäntöintensiivistä, mielekästä ja elinikäistä oppimista monialaisessa kuntoutuksessa ja terveystieteissä Bolognan prosessin mukaisesti yhteistyössä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja järjestöjen sekä yritysten ja ministeriöiden kanssa.

JAMK vastaa opintojaksojen uudistamistyöstä, joka käynnistyy toden teolla keväällä 2020. Opintojaksojen uudistamisella pyritään lisäämään opiskelijoiden osaamista monialaisesta asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuvasta toiminnasta, jotka ovat keskeisiä periaatteita keskuksen toiminnassa, Lisäksi uudet opintojaksot vahvistavat opiskelijoiden osaamista yrittäjyydestä ja innovaatiotoiminnasta. Opintojaksoja suunnataan eri koulutustasoille EQF5 tasosta EQF7 tasoon.

Kysy lisää:

Anu Myllyharju-Puikkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400329678