KiertotalousAMK

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hanke on 19 ammattikorkeakoulua yhteen tuova monialainen opetuksen kehittämishanke, jossa lisätään kiertotalouden roolia opetuksessa ja TKI-työssä. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa painopisteenä on erityisesti kiertotalous biotalouden alalla.

Tavoitteet

  • Kiertotalousosaamisen lisääminen Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja toimintamalleilla
  • Laadukas, avoin ja kansainvälisyyttä korostava opetuksen suunnittelu ja pilotointi

Koulutusta uudistetaan luomalla työelämälähtöisiä kiertotalouden opintosisältöjä, oppimisympäristöjä ja opetusmenetelmiä sekä tarjoamalla monikielisiä kiertotalousopintoja. Hanke edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria.

Tausta

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin –hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke, joka toteutetaan vuosina 2018 – 2020. Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lisäksi muita yhteistyökumppaneita ovat Centria AMK, Haaga-Helia AMK, Hämeen AMK (HAMK), Kaakkois-Suomen AMK (XAMK), Kajaanin AMK (KAMK), Karelia-AMK, Lahden AMK (LAMK), Laurea AMK, Metropolia AMK, Oulun AMK (OAMK), Savonia-AMK, Seinäjoen AMK (SeAMK), Tampereen AMK (TAMK), Turun AMK, Vaasan AMK (VAMK), Yrkeshögskolan Arcada sekä Yrkeshögskolan Novia.

Yhteystiedot

Hankkeen nettisivut: kiertotalousamk.turkuamk.fi
Biotalouskampus: biotalouskampus.fi

Kirsi Knuuttila

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407768880