Hybridiluonto

Työstä palautuminen luontokokemusten kautta – mennäkö metsään vai virtuaalimetsään?

nainen ajaa polkupyörää vr-lasit päässään

Hybridiluonto-hankkeessa tutkitaan työstä palautumista lähiluonnossa ja virtuaaliluonnossa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tutkimustietoa siitä, miten etä- ja hybridityöntekijän palautumista voidaan tukea virtuaalisen luontomatkailupalvelun keinoin.

Toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti ja Liiketoimintayksikkö. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Työstä palautumista lähiluonto- ja virtuaaliluontoympäristöissä tarkastellaan monitieteisesti terveyden, hyvinvoinnin ja matkailun näkökulmista. Palautumista analysoidaan laadullisesti ja määrällisesti Firstbeat Life -mittausten, päiväkirjojen, haastattelujen ja kyselyn kautta. Näin saadaan tietoa fysiologisesta ja psykologisesta palautumisesta erilaisissa luontoympäristöissä. Tulosten pohjalta voidaan kehittää toimintamalleja työpaikoille etä- ja hybridityöntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hanke tuottaa myös tietoa virtuaalisen luontomatkailun kehittämistyöhön.

Osallistujat

Tutkimukseen osallistuvien työpaikkojen etä- ja hybridityötä tekevät pääsevät testaamaan, kuinka oma keho ja mieli palautuvat luontokäynneillä ja luontoon sijoittuvilla virtuaalikäynneillä työpäivän jälkeen.

Tutkimusjakson ensimmäisellä viikolla palautumista seurataan osallistujan tyypillisen arkiviikon aikana. Toisella ja kolmannella viikolla osallistujat kokeilevat virtuaalimatkoja ja ulkoilevat lähiluonnossa. Neljännellä viikolla järjestetään ryhmähaastattelut, joissa jaetaan kokemuksia palautumisesta ja pohditaan kehittämisen paikkoja.

Hybridiluonto-projektin projektitiimi

hybridiluonto-projektin projektitiimi

Lisätietoja

Katriina Hyvönen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505170986