Handledningen främjar utvecklingen av det gemensamma sektorövergripande arbetet. I handledningen fokuserar man på det funktionella, sektorövergripande arbetet och faktorer som stimulerar eller hindrar det arbetet.

Som teman kan t.ex. vara Navigatorns målsättning och värderingar, gemensamma spelregler, kännedom om andras arbeten och metoder, roller, arbetsfördelning och rutiner.

Handledningen utgår ifrån Navigatorns situation och behov och målsättningen bestäms tillsammans med Navigatorpersonalen. Handledningarna hålls på plats eller virtuellt på MS Teams.

Den sektorövergripande Navigatorn

Grunden för ett fungerande gemensamt sektorövergripande arbete i Navigatorn

Fungerande kommunikation
 • Stark tillit till varandra.
 • En fungerande intern kommunikation.
 • Förmåga till bra teamarbete.
 • Kännedom om andras kunnande.
 • Tillämpning av andras kunnande.
En arbetsgemenskap som stöder alla aktörer
 • Säkerställande av resurser för att utföra och utveckla arbetet.
 • Värna om en stödjande och uppmuntrande arbetskultur.
 • Uppmuntran till att ta i bruk olika arbetssätt.
Organisering av det gemensamma arbetet
 • Tydliga roller och arbetsfördelning.
 • Tillräckligt med tid för gemensamma diskussioner.
 • Gemensam förståelse av Navigatorns målsättningar och roll.
 • Tydlig och gemensam organisering.
 • Framåtsträvande koordinering av verksamheten.

Ta kontakt

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476