Handledningens målsättning är att stöda Navigatorkoordinatorerna i deras centrala uppdrag. Deltagarna ges möjlighet att dela erfarenheter och god praxis gällande Navigatorns koordinering och ledarskap och lära av varandra.

Handledningen riktar sig till Navigatorkoordinatorer, region-/områdeskoordinatorer och till andra vars arbetsbild omfattar ledaruppgifter vid Navigatorn.  

Ta kontakt

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476