ESF logo

Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna

Fram till slutet av mars 2022 kommer TESSU2 att ge Navigatorer utvecklingsstöd som hjälper Navigatorpersonalen att fungera som en lärande organisation att arbeta som ett sektorövergripande team, som regelbundet utvärderar sin verksamhet och,

 

  • systematiskt utvecklar en kundorienterad, sektorövergripande samarbets- och handledningskompetens
  • bygger det sektorövergripande kunskapskapitalet hos Navigatorn och bidrar till att generera ny kunskap

TESSU-tjänster för Navigatorer: 

  • Den sektorövergripande Navigatorn-handledningen. När- distans- och hybridmodell. Handledning kan även erbjudas för flera regionala Navigatorer gemensamt.

  • Den sektorövergripande kompetenta och lärande Navigatorn- handledningen

  • Att koordinera och leda Navigatorn - handledning 

  • Kollegialt mentorskap för Navigatorkoordinatorer 

  • Konsultering av Navigatorer och Navigatornätverk

Läs mer

TESSU 2 Mot en genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna

Mångprofessionell handledning -video

Mångprofessionalitet, eller samarbete mellan olika yrkesgrupper, har under de senaste åren blivit centralt inom väglednings- och rådgivningsarbete. I den här videon följer vi Voitto och ser hur den mångprofessionella handledningen går till.

Titta på videon på Youtube

Mångprofessionell handledning – att bemöta den unga med respekt

(svenska undertexter tillgängliga)

You can also watch the video from here »

Ta kontakt

Sesay Auli

Sesay Auli

Projektipäällikkö, Project Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

Projektet förverkligas av

Jyväskylä yrkeshögskola, Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinator)
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande