uutinen 31.3.2022

Yhteishaku päättyi: Verkko-opinnot vetävät – kokonaishakijamäärissä laskua viime vuoteen verrattuna

Jyväskylän ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon hakeneista lähes puolet suosi monimuotototeutuksia, jotka suoritetaan pääasiallisesti verkossa. Erityisesti verkko-opinnot kiinnostivat insinöörikoulutukseen hakijoita. Hakijamäärissä on viime vuoteen verrattuna laskua – myös valtakunnallisesti.

Ammattikorkeakoulujen toisessa yhteishaussa 16.–30.3.2022 haettavana olivat suomenkieliset koulutukset. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa haettavissa oli yhteensä 1235 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. Hakukohteita oli yhteensä 41.

Hakijoita Jamkiin oli alustavien tietojen mukaan kaikkiaan 10297. Ensisijaisia hakijoita AMK-tutkintoihin oli 3497 ja YAMK-tutkintoihin 480. Ensisijaisten hakijoiden ja aloituspaikkojen suhteen laskettu vetovoimaluku Jamkilla oli tänä vuonna 3,27. Vetovoimaltaan Jamk oli viiden parhaan ammattikorkeakoulun joukossa.

Viime vuoteen verrattuna kokonaishakijamäärissä on laskua lähes kaikissa tutkinto-ohjelmissa, mikä noudattelee valtakunnallista trendiä. Huomattavaa lasku on ollut erityisesti palveluliiketoiminnan sekä sairaanhoitajakoulutuksen suosiossa. Palveluliiketoiminnan osalta koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen. Sairaanhoitajakoulutuksen suosion laskuun on kiinnitetty ammattikorkeakouluissa huomiota, koska pula sairaanhoitajista kasvaa mm. alan heikon vetovoiman ja eläköitymisen myötä. Hakijamäärien hiipuminen voi kiihdyttää ongelmaa.

”Meillä on käynnissä erilaisia toimia, joilla yritämme parantaa tilannetta. Näihin lukeutuu mm. sote-alan työharjoittelun ohjaamisen kehittäminen yhteistyössä työnantajien kanssa. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden kiinnittymistä Suomeen ja sitä kautta suomalaiseen työyhteisöön edistetään”, kertoo terveysalan päällikkö Tytti Solankallio-Vahteri Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Vaikka valtakunnallinen trendi sosiaali- ja terveysalan hakijamäärien laskuna näkyy myös Jamkissa, hakee jokaista sairaanhoitajan paikkaa edelleen noin kolme hakijaa. Lisäksi esimerkiksi fysioterapeutin tutkinto-ohjelman päivätoteutukseen hakijoita oli yli yhdeksänkertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Samoin toimintaterapeutin opinnot kiinnostivat niin päivätoteutuksen (vetovoima 6,1) kuin verkkototeutuksenkin (vetovoima 7,92) osalta.

Suositut tutkinto-ohjelmat löytyvät tänäkin vuonna suurimmalta osin monimuotona järjestettävästä opintotarjonnasta. Esimerkiksi logistiikan monimuoto-opinnot houkuttivat noin yhdeksänkertaisesti ensisijaisia hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Yleisesti ottaen teknologia-alalla verkko-opinnot kiinnostivat hakijoita. Myös liiketalouden monimuoto-opintoihin ensisijaisia hakijoita oli liki yhdeksän jokaista aloituspaikkaa kohden.

Projektijohtaminen kiinnosti työelämässä olevia

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa suosituimmaksi nousivat projektijohtamisen opinnot. Jamkissa projektijohtamisen YAMK-tutkintokoulutukseen voivat hakea niin insinöörit kuin sotealan ammattilaisetkin. Teknologia-alan projektijohtamisen tutkinto-ohjelmaan hakijoita oli yli 5 jokaista aloituspaikkaa kohden ja sote-alalle projektijohtamisen opintoihin hakijoita oli liki nelinkertaisesti aloituspaikkoihin nähden.

Ylemmät AMK-tutkinnot suoritetaan Jamkissa jo lähtökohtaisesti verkko-opintoja painottaen, sillä opinnot on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti myös työn ohella. YAMK-tutkintoihin hakijoita oli tänä vuonna yhteensä 1032, joista ensisijaisia 480. Kaikkiaan hakemuksia YAMK-tutkintokoulutukseen Jamkissa jätettiin noin 600 vähemmän kuin viime vuonna.

AMK-tutkinto-ohjelmiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella. Kevään 2022 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2022. Valtakunnallinen AMK-valintakoe puolestaan järjestetään ammattikorkeakoulujen kampuksilla ajalla 30.5.–3.6.2022. Lisätietoa valtakunnallisen AMK-valintakokeen järjestämisestä löytyy osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi.

Musiikkipedagogeille ja Tiimiakatemiaan hakeneille järjestetään erilliset valintakokeet. Lisäksi monimuotototeutuksista Energia- ja ympäristötekniikkaan, Konetekniikkaan sekä Tieto- ja viestintätekniikkaan järjestetään valintakokeen sijaan valintaopintojakso. Myös YAMK-tutkintoihin hakeneet osallistuvat tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin. Jamk tiedottaa omista valintakoejärjestelyistään verkkosivuillaan jamk.fi.

 
Lisätietoja:
Hakijapalvelut
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p. 040 556 0409
Jyväskylän ammattikorkeakoulu