uutinen 11.1.2022

Pelaten duuniin! -hanke käynnistynyt!

Digitaalisen pelaamisen suosio on lisääntynyt ja iso osa nuorista ja nuorista aikuisista pelaa ja kuluttaa pelaamiseen liittyviä mediasisältöjä. Kilpapelaaminen eli e-urheilu on erityisesti nuoria kiinnostava markkinaehtoisesti kehittynyt elektronisen urheilun ekosysteemi, jossa piilee myös tulevaisuuden työelämämahdollisuuksia.

Pelaten Duuniin! -hankkeen tarkoituksena on edistää työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten työelämään kuntoutumista vahvistamalla heidän hyvinvointiansa, sosiaalista osallisuuttaan sekä työelämävalmiuksiaan digipelaamista hyödyntämällä. Hankkeen pyrkimyksenä on myös lisätä ymmärrystä digipelaamisen merkityksestä sekä luoda uudenlaisia elektronisen urheilun ekosysteemin verkostoja.