uutinen 15.6.2022

Etsimme osallistujia GaitAge-tutkimukseen

nainen kävelemässä juoksuradalla

Etsimme osallistujia GaitAge-tutkimushankkeeseen (Kävelyn muutokset eri ympäristöissä ja yhteydet ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin vanhuudessa). GaitAge-tutkimuksessa selvitämme haastattelujen ja kävelymittausten avulla, miten ikääntyneiden ihmisten kävely muuttuu käveltäessä erilaisissa ympäristöissä ja mitkä tekijät siihen mahdollisesti vaikuttavat.

Saatatte olla soveltuva tutkimukseemme, mikäli olette vähintään 70-vuotias, asutte Keski-Suomessa, pystytte liikkumaan ilman apuvälineitä, eikä teillä ole neurologista sairautta (esimerkiksi Parkinsonin tauti, MS-tauti), vakavaa sydänsairautta tai muuta liikkumista haittaavaa sairautta.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimuksesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti ja tutkimus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. Tutkimukseen sisältyy kaksi mittauskäyntiä, yksi laboratoriomittauskäynti Liikuntalaboratoriolla (Rautpohjankatu 8 A, Jyväskylä) ja toinen ulkokävelymittauskäynti Seminaarinmäellä kampuksen kentällä (Keskussairaalantie 1, Jyväskylä). Laboratoriossa tehdään lyhyet kävelytestit tasaisella ja kallistetulla kävelymatolla ja kävely kuvataan optisilla kameroilla. Lisäksi laboratoriossa tehdään toimintakykytestejä ja haastattelu. Mittauskäynnin kesto on noin 3 tuntia, sisältäen kahvitauon. Ulkona tehdään lyhyet kävelytestit tasaisessa sekä mäkisessä maastossa ja suoritukset kuvataan videokameroilla. Kävelyt suoritetaan tavanomaisella, valitsemallanne kävelynopeudella. Ulkokävelymittauskäynnin kesto on noin yksi tunti. Tutkimustapaamiset ajoittuvat pääsääntöisesti peräkkäisille viikoille elo-syyskuulle 2022.

Mittauksissa kerättyä tietoa analysoidaan nimettömänä ja raportoidaan siten, ettei yksittäistä osallistujaa voida tunnistaa aineistosta. Osallistujien henkilötiedot kerätään tutkimuksen suostumuspyynnön ja yhteydenpitämisen vuoksi, eikä niitä tulla missään vaiheessa yhdistämään tutkimusaineistoon. Henkilötietoja ja mittausten aikana kerättävää aineistoa käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla eikä kerättyjä tietoja luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille henkilöille. Mittauksissa huomioidaan vallitseva epidemiatilanne ja suojaudutaan THL:n ohjeiden mukaisesti.  

Toivomme, että voitte osallistua tutkimukseemme. Jos kiinnostuitte ja haluatte osallistua tutkimukseemme, voitte ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: gaitage@jamk.fi, kirjoittakaa silloin sähköpostin otsikkokenttään ”Osallistuminen GaitAge-tutkimukseen” ja viestikenttään omat yhteystietonne (nimi, osoite, puhelinnumero) sekä arkipäivät ja kellonajat, jolloin Teidät tavoittaa puhelimitse parhaiten. Voitte myös soittaa meille kesä- ja elokuussa ma-ke klo 8–12, numeroon 050 475 5530 (tutkija Emmi Matikainen) ja numeroon 050 323 7511 (vanhempi tutkija Eeva Aartolahti).

Kunnioittavasti,

Merja Rantakokko
Tutkimuksen johtaja,
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutin johtava tutkija

Lisätietoja

Emmi Matikainen

Tutkija, Researcher
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504755530