uutinen 17.2.2021

Yli puoli miljoonaa tutkintoa suoritettu ammattikorkeakouluissa – JAMKissa 25 000:n raja häämöttää

Ammattikorkeakouluissa on suoritettu 509 000 korkeakoulututkintoa vajaan 30 vuoden aikana. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa suoritettuja tutkintoja on liki 25 000.

Yli puoli miljoonaa tutkintoa suoritettu ammattikorkeakouluissa – JAMKissa 25 000:n raja häämöttää.png

Pääpaino ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutuksessa on ollut työelämään valmistavissa AMK-tutkinnoissa, joita on suorittu 489 000. Vuodesta 2005 lähtien koulutustarjontaan on kuulunut myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK), joita on suoritettu yhteensä 29 000.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjottu AMK-tutkintokoulutusta vuodesta 1994 lähtien ja AMK-tutkintoja on suoritettu 22 869. YAMK-tutkintoja JAMKissa on suoritettu vuodesta 2005 yhteensä 2027. Yhteensä JAMKissa on siis suoritettu jo liki 25 000 tutkintoa.

Osaajia jokaiseen maakuntaan

Suomen jokaisessa maakunnassa toimii vähintään yksi ammattikorkeakoulu varmistamassa osaavan työvoiman tarjontaa alueiden tarpeisiin.

Koulutuksen merkitystä alueille kuvaa vasta valmistuneiden hyvä työllistyminen. Viime vuosina AMK-tutkinnon suorittaneista lähes 90 prosenttia ja YAMK:n suorittaneista 95 prosenttia oli työssä vuosi valmistumisen jälkeen. Valmistuneista keskimäärin yli puolet työllistyy opiskelumaakuntaansa. Myös JAMKista valmistuneista yli puolet työllistyy valmistumisen jälkeen Keski-Suomeen.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat laajan koulutustarjonnan, jossa yleisimmin suoritettuja tutkintoja ovat insinööri (AMK), tradenomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) ja restonomi (AMK). Koulutusaloista suurin on sosiaali- ja terveysala, jossa eri ammateilla on omat tutkintonsa. Sote-alan AMK- ja YAMK tutkintoja on suoritettu 163 000. Toiseksi eniten valmistuneita on tekniikasta ja ICT-alalta (143 000). Kolmannen suuren ryhmän muodostaa liiketalous (111 000). Suurten alojen lisäksi ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä kulttuuri-, luonnonvara- ja kasvatusalan kouluttajia.

Tutkintomäärien odotetaan kasvavan 2020-luvulla

Vuonna 2020 ammattikorkeakouluissa suoritettiin yhteensä 24 370 AMK-tutkintoa ja vajaa 3900 YAMK-tutkintoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 2020 ennätysmäärä tutkintoja: 1217 AMK-tutkintoa ja 250 YAMK-tutkintoa. AMK-tutkinnoissa kasvua oli 8,6 % ja YAMK-tutkinnoissa 12 %. Valtakunnallisesti suoritettujen AMK-tutkintojen määrä oli kolmatta vuotta samalla tasolla, mutta YAMK-tutkinnoissa oli kasvua 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta 25-34-vuotiaista, joten tutkintomäärien odotetaan kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Ammattikorkeakouluissa opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 8 000 hakijalla eli runsaalla 16 prosentilla. Kasvu tapahtui sekä AMK-tutkintoon että YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa.

Vakinainen ammattikorkeakoulutus täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 1991–92 väliaikaisina. Ensimmäiset vakinaiset toimiluvat myönnettiin 1996 ja vuoteen 2000 mennessä kaikki ammattikorkeakoulut olivat vakinaistuneet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1994. Vakinaisen toimiluvan JAMK sai vuonna 1997. Poliisikoulutuksessa ammattikorkeakoulututkinnot otettiin käyttöön vuonna 1998, ja valtakunnallinen poliisikoulutus keskitettiin vuoden 2008 alusta Poliisiammattikorkeakouluun Tampereelle. Ahvenanmaalle perustettiin 2003 Högskolan på Åland, joka on maakunnan korkeinta opetusta antava oppilaitos.

Nykyisin Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joissa on noin 150 000 opiskelijaa. Yli puolet alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista on ammattikorkeakoluissa. Lisäksi ammattikorkeakoulut vuodesta 1996 kouluttaneet ammatillisten opettajien pedagogisen pätevyyden. Heitä on valmistunut yli 30 000.

Lue myös:
Arene: Yli puoli miljoonaa tutkintoa suoritettu ammattikorkeakouluissa