uutinen 4.1.2021

Yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin alkaa torstaina 7.1. – koulutus englanniksi houkuttaa kansainväliselle uralle tähtääviä

Korkeakoulujen ensimmäinen yhteishaku käynnistyy torstaina 7. tammikuuta, jolloin haussa ovat korkeakoulujen vieraskieliset koulutukset. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on mahdollista hakea kuuteen Bachelor-tason (AMK) tutkinto-ohjelmaan ja kuuteen Master-tason (YAMK) tutkinto-ohjelmaan. Hakuaika päättyy 20.1.2021 klo 15. Englanninkielisiin koulutuksiin voi hakea ainoastaan nyt alkavassa tammikuun haussa.

Yhteishaku englanninkielisiin koulutuksiin alkaa torstaina 7.1. – koulutus englanniksi houkuttaa kansainväliselle uralle tähtääviä.png

Jyväskylän ammattikorkeakouluun voi hakea tammikuussa kuuteen englanninkieliseen AMK-tutkinto-ohjelmaan: International Business, Business Information Technology, Nursing, Purchasing and Logistics Engineering, Tourism Management sekä uuteen Information and Communication Technology –tutkinto-ohjelmaan.

Uudesta englanninkielisestä ICT-insinöörin tutkinto-ohjelmasta valmistutaan digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamiseen. Opinnoissa voi suuntautua kyberturvallisuuden tai ohjelmistotuotannon osaajaksi.

– Opiskelijoilla on käytössään Suomen moderneimmat ja monipuolisimmat laboratorioympäristöt, kuten RGCE ja Wimma Lab. RGCE on keskeinen osa JAMKin kyberturvallisuuden koulutus, tutkimus- ja kehittämiskeskusta, jota käytetään myös JAMKin järjestämissä kansallisissa ja kansainvälisissä suurharjoituksissa. WimmaLabissa puolestaan opiskelijat muodostavat tiimejä ja virtuaalisia yrityksiä, joiden tehtävänä on ratkaista yrityksen jokin ongelma, kertoo yliopettaja Jari Hautamäki JAMKista.

Myös englanninkielisiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin (YAMK) haetaan tammikuussa. JAMKissa on tarjolla kuusi ylempää, Master-tason tutkinto-ohjelmaa: Artificial Intelligence and Data Analytics, Cyber Security, International Business Management, Sport Business Management, Sport and Exercise Physiotherapy sekä uutena Professional Project Management.

Uusi Professional Project Management -tutkinto-ohjelma on tarkoitettu urallaan eteneville, projektinhallinnasta ja -johtamisesta kiinnostuneille insinööritutkinnon suorittaneille, joilla on jo oman alansa työkokemusta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös töiden ohessa.

– Opinnoissa on mahdollista hyödyntää paitsi työssä kertynyttä osaamista, myös työssä meneillään olevia tai käynnistyviä projekteja. Näin opinnot voidaan tehokkaasti sulauttaa työhön ja omaan urakehitykseen. Opinnot antavat myös hyvän pohjan kansainvälisesti tunnustettuihin projektinhallinnan sertifikaatteihin, kertoo lehtori Matti Siistonen JAMKista.

Englanninkielinen tutkinto kiinnostaa myös suomalaisia hakijoita

Englanninkieliset koulutukset avaavat mahdollisuuksia kansainvälisiin tehtäviin, joten ne ovat kiinnostaneet vuosi vuodelta yhä enemmän myös suomalaisia hakijoita. Lisäksi monella alalla vallitsevana työkielenä on englanti myös Suomessa, joten englanti koetaan luonnolliseksi vaihtoehdoksi opiskelukielenä. Englanninkieliset koulutukset antavat saman pätevyyden kuin vastaavat suomenkieliset koulutukset.

Englanninkieliset tutkinto-ohjelmat houkuttavat luonnollisesti myös ulkomaalaisia opiskelijoita. Suomen lukuvuosimaksuja koskeva lainsäädäntö velvoittaa korkeakouluja perimään lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, joilla ei ole Euroopan Unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan kansalaisuutta tai lukuvuosimaksusta vapauttavaa dokumenttia. Ammattikorkeakoulututkinnoissa maksu on JAMKissa 8000 €/lukuvuosi ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi.

Lukuvuosimaksuista huolimatta JAMKin englanninkieliset tutkinnot ovat kiinnostaneet myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Hakijoita on ollut paljon mm. Nepalista, Venäjältä ja Vietnamista. Kaikki lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat saavat ensimmäisenä lukuvuonna 50 %:n apurahan. Toisesta lukuvuodesta alkaen opiskelijat ovat edelleen oikeutettuja 50 %:n apurahaan, mikäli opinnot ovat edenneet tavoitteen mukaisesti.

Ensimmäinen yhteishaku päättyy 20.1.2021 klo 15. Toisen yhteishaun hakuaika on 17.-31.3.2021 klo 15, jolloin haetaan vain suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi (eng. www.studyinfo.fi). Opinnot alkavat syksyllä 2021.

JAMKin englanninkieliseen koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa www.jamk.fi/tutkinnotenglanniksi sekä englanniksi osoitteessa: www.jamk.fi/applynow

Kevään yhteishaku 7.1.–20.1.2021 klo 15.00 saakka:

Englanninkielinen koulutus, AMK (215 aloituspaikkaa)

Englanninkielinen koulutus, YAMK (125 aloituspaikkaa)

Lisätietoja:
Hakijapalvelut
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p. 040 556 0409
Jyväskylän ammattikorkeakoulu