uutinen 8.12.2021

Maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille työtä ja työpaikoille monikulttuurisuusosaamista Kotopaikka2-hankkeessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian asiantuntijat ovat tukeneet keskisuomalaisia kuntia kohti tavoitteellisempaa maahanmuuttotyötä erityisesti työllistämisen näkökulmasta. Kunnissa on luotu yhteyksiä paikallisten yrittäjien ja työpaikkojen sekä työtä etsivien maahanmuuttajien välille. Tavoitteena on helpottaa erityisesti työvoimapulasta kärsivien työpaikkojen tilannetta ja löytää niihin osaavia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

Maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille työtä ja työpaikoille monikulttuurisuusosaamista Kotopaikka2-hankkeessa.jpeg

Kotopaikka2 - Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun -hanke on järjestänyt kohdekunnissa monikulttuurisuusosaamisen valmennuksia, konsultoinut kuntien toimijoita maahanmuuttotyön johtamisessa sekä tukenut maahanmuuttajien työllistymistä ohjauksen ja muun tuen avulla. Työllistymistä tuetaan muun muassa tarjoamalla tietoa aloista ja työnantajista, jotka kunnassa tarvitsevat työvoimaa, selvittämällä maahanmuuttajien suomen kielen taitotaso sekä mahdollistamalla esimerkiksi työllistymisen edellyttämän lupakorttikoulutuksen suorittaminen tarvittaessa. Maahanmuuttajat ovat päässeet myös kohtaamaan kunnan työnantajia, jotka tarvitsevat työvoimaa.

Konkreettisena tuloksena Kotopaikka2-hanke on onnistunut auttamaan kunnissa asuvien maahanmuuttajien työllistämisessä. Toimintaan on saatu mukaan lähes 40 maahanmuuttajataustaista työnhakijaa, joiden kanssa yhteistyö on käynnistynyt kartoitus- ja ohjauskeskusteluilla, joissa käsitellään ura- ja koulutustavoitteita sekä suomen kielen osaamista. Ensimmäiset osallistujat työllistyivät hankkeen yhteistyöyrityksiin jo vuonna 2021. Lupakorttikoulutuksiin on osallistunut 12 maahanmuuttajaa.

Työpaikoille tarjottavaan mentorivalmennukseen on tulossa kymmeniä osallistujia yhteistyöyrityksistä. Mentorivalmennuksella vahvistetaan yritysten osaamista maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämiseen ja ohjaamiseen, mikä voi helpottaa monikulttuuristen työntekijöiden rekrytointia. 

Lue myös: Kotopaikka2-hankkeen kahden maahanmuuttajataustaisen työnhakijan työllistymistarinat ammatillisen opettajakorkeakoulun blogissa. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Kotopaikka2-hanke (2020-2022) toimii kahdeksassa keskisuomalaisessa kunnassa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana.

Lisätietoja:

Johanna Pitkänen
Kotopaikka2-hankkeen projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
etunimi.sukunimi@jamk.fi