uutinen 10.2.2021

Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö on valmistunut

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) selvittivät yhteistyössä Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailun ja virkistyskäytön keskeiset vahvuudet ja kehittämistarpeet. Selvitystyö antaa hyvät eväät maakunnan reittien vastuulliseen kehittämiseen.

Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö on valmistunut.png

Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistykäytön selvitystyö määrittää Keski-Suomen alueen reitistöjen sekä osin luontoon ja kulttuuriin pohjautuvan virkistys- ja matkailukäytön kehittämistarpeita huomioiden alueen kansallispuistot sekä lähivirkistyskohteet ja niiden palvelupolut.

JAMK vastasi työn kokonaisuudesta ja keskittyi erityisesti luonto- ja kulttuurimatkailun ja virkistyskäytön, hyvinvoinnin, kansallispuistojen sekä elinkeinon teemoihin. JAMK on toiminut jo pitkään näiden teemojen aluekehittämisen parissa.

Valtakunnallisena kulttuurialan kouluttajana ja kehittäjänä HUMAK keskittyi selvitystyössä erityisesti kulttuuriperintöön ja kulttuurireitteihin liittyvien kehittämistarpeiden kartoittamiseen.

Selvitys koostuu sekä kehittämissuosituksista että maantieteellisistä kehittämisen keskittymistä. Keskittymät ja niihin kuuluvat ns. porttipaikat pohjautuvat mm. maakunnan kansallispuistoihin ja Unesco-kohteisiin. Kehittämissuosituksia muotoiltiin laaja-alaisesti sekä toimintaympäristön, matkailupalveluiden, myynnin, reittituotteistamisen ja osaamisen teemoihin. Esiin nousee erityisesti reittituotteistamisen tarpeet (pyöräily, sauna, muut teemat), reittien ylläpito ja reittirakenteiden visuaalisuus ja laadukkuus sekä kehittämistyön koordinointi ja laajentaminen yli maakunta- ja toimijarajojen.

Työ toteutettiin tiiviissä aikataulussa syys-joulukuussa 2020 ja piti sisällään mm. satojen hankeraporttien läpikäynnin, kaksi yleisötilaisuutta ja avaintoimijoiden haastatteluita. Työn tilaajana toimi Keski-Suomen liiton osatoteuttama Interreg Europe-rahoitteinen Three T -hanke.

Selvitystyö palvelee kehittämistoimenpiteiden jalkauttamista koko maakunnan tasolla sekä paikallisia kehittämistoimia. Selvitystä hyödynnetään myös Keski-Suomen hyvinvoinnin aluerakenteen ja Three T -hankkeen toimintasuunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä. Lisäksi hankkeen tarkoitus on parantaa Keski-Suomen strategian 2040 toteutumista.

Lue lisää Keski-Suomen liiton blogista: Hyvät eväät luonto- ja kulttuurimatkailuun - Keski-Suomen liitto (keskisuomi.fi)

Selvitystyön raportti: https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Keski-Suomen-luonnon-ja-kulttuurin-matkailu-ja-virkistyskayton-selvitystyo-2021.pdf

Lisätietoja:
Mirva Leppälä
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 431 7574
Jyväskylän ammattikorkeakoulu