uutinen 20.4.2021

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tutkii: Kuinka Korkeakouluviikko tukee lukiolaisten orientoitumista korkeakouluopiskeluun?

Yli 800 Gradia-lukioiden opiskelijaa tutustuu Korkeakouluviikolla 19.-23.4. Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston sekä Helsingin, Oulun ja Vaasan avointen yliopistojen opintoihin. JAMK tutkii samalla, kuinka Korkeakouluviikko tukee lukiolaisten orientoitumista korkeakouluopintoihin jo lukio-opiskelun aikana.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu tutkii: Kuinka Korkeakouluviikko tukee lukiolaisten orientoitumista korkeakouluopiskeluun?.png

Yhtenä lukio-opiskelun keskeisistä tavoitteista on ohjata opiskelijoita jatkuvan oppimisen käytäntöihin ja sujuvoittaa heidän siirtymistään korkea-asteen opintoihin ja edelleen työelämään. Tähän pyritään vahvistamalla lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä. Lisääntyneen yhteistyön taustalla on uudistunut valtakunnallinen lukiolaki, jolla pyritään siihen, että yhä useampi suomalainen suorittaisi korkeakouluopinnot.

Jyväskylän Gradia-lukioiden Korkeakouluviikko on yksi lupaava keino tukea edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Korkeakouluviikko järjestetään yli 800 opiskelijalle 19.-23.4.2021. Viikon aikana lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän yliopistossa sekä Helsingin, Oulun ja Vaasan avoimissa yliopistoissa.

JAMK tarjoaa Korkeakouluviikolla lukiolaisille esimerkiksi Robotiikan perusteet -, Johdatus sosiaali- ja terveysalalle -, Markkinoinnin ytimessä - ja Introduction to Tourism -opintojaksoja.

JAMK tutkii samalla Korkeakouluviikon toteutusta ja tavoitteiden täyttymistä. Arvioinnin kohteena on myös Korkeakouluviikon kehittäminen pysyväksi toimintamalliksi. Tutkimus kohdistuu sekä opiskelijoihin että Korkeakouluviikon järjestäjiin, joita lähestytään kyselyin ja haastatteluin.

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkijat pyrkivät tutkimuksen kautta löytämään kehittämiskohteita ja luomaan hyviä käytänteitä lukiolaisten orientointiin korkeakouluopintoihin. Tulokset julkaistaan Gradian julkaisusarjassa syksyllä 2021. Tutkimuksen toteuttavat johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen ja lehtori Eila Burns ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Korkeakouluviikko on osa Astetta korkeammalle! Edufutura-yhteistyöllä kohti uutta lukiota -hankkeen toimenpiteitä. Hankkeesta vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja se saa rahoituksen Opetushallitukselta.

Lue myös: Yli 800 Gradian lukio-opiskelijaa tekee korkeakouluopintoja (Gradia.fi)

Lisätietoja:
Sirpa Laitinen-Väänänen, johtava tutkija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 865 8496

Eila Burns, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 532 3126

Hannele Torvinen, päällikkö, TKI
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 532 3047