uutinen 1.4.2021

JAMK jälleen kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu yhteishaussa – lähes puolet AMK-tutkintoon hakeneista mielii verkkototeutukseen

Koronavuoden vaikutus näkyy kevään toisen yhteishaun tuloksissa verkko-opintojen suosion kasvuna. Jyväskylän ammattikorkeakouluun AMK-tutkintoon hakeneista melkein puolet hakivat monimuotototeutuksiin, jotka suoritetaan pääasiallisesti verkossa. Kaiken kaikkiaan JAMKiin hakijoita oli 16 530, joista ensisijaisia 4631. Ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa JAMK oli jälleen kolmanneksi suosituin.

JAMK jälleen kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu yhteishaussa – lähes puolet AMK-tutkintoon hakeneista mielii verkkototeutukseen.png

Ammattikorkeakoulujen toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021 haettavana olivat suomenkieliset koulutukset. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa haettavissa oli yhteensä 1260 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. AMK- ja ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia (YAMK) oli tarjolla yhteensä 43.

Hakijoita JAMKiin oli alustavien tietojen mukaan kaikkiaan 16 530, joista 14 830 AMK-tutkintoihin ja 1700 YAMK-tutkintoihin. Ensisijaisia hakijoita AMK-tutkintoihin oli 3828 ja YAMK-tutkintoihin 803. Ensisijaisten hakijoiden ja aloituspaikkojen suhteen laskettu vetovoimaluku JAMKilla oli tänä vuonna 3,7. Vetovoimaltaan JAMK oli jälleen kolmannella sijalla ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa. Edellä olivat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Verkko-opinnot entistä suositumpia

AMK-tutkintoja järjestetään sekä päiväopintoina että pääasiallisesti verkossa toteutettavina monimuoto-opintoina. Tänä vuonna monimuotototeutuksiin oli lähes yhtä paljon ensisijaisia hakijoita kuin päivätoteutuksiin. Perinteisesti päivätoteutukset ovat olleet merkittävästi suositumpia.

Vetovoimaluvuiltaan suosituimmat tutkinto-ohjelmat löytyivätkin tänä vuonna monimuotona järjestettävästä opintotarjonnasta: Liiketalouden monimuoto-opinnot houkuttivat liki 12-kertaisesti ensisijaisia hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Toimintaterapeutin monimuoto-opinnot puolestaan kiinnostivat ensisijaisia hakijoita yli kymmenkertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Vetovoimaltaan kolmanneksi suosituin oli Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintojen monimuotototeutus, joka houkutti ensisijaisia hakijoita 8,5-kertaisesti aloituspaikkoihin nähden.

Päivätoteutusten osalta selkeästi eniten kiinnosti fysioterapeutin tutkinto-ohjelma, johon ensisijaisia hakijoita oli hieman yli kahdeksankertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Tarkemmat tiedot hakeneista tutkinto-ohjelmittain näet tiedotteen lopussa olevasta taulukosta.

Ylemmät AMK-tutkinnot suoritetaan JAMKissa jo lähtökohtaisesti verkko-opintoja painottaen, sillä opinnot on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti myös työn ohella. YAMK-tutkintoihin hakijoita oli tänä vuonna yhteensä 1700, mikä on 425 hakijaa enemmän kuin vuonna 2020. Erityisesti projektiosaaminen kiinnosti hakijoita: uuteen projektijohtamiseen keskittyvään insinöörin ylempään AMK-tutkinto-ohjelmaa ensisijaisia hakijoita oli yli kuusi kertaa enemmän kuin aloituspaikkoja. Tarkemmat tiedot YAMK-tutkintoihin hakeneista näet tiedotteen lopussa olevasta taulukosta.

Opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella. Kevään 2021 todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021. Valtakunnallinen AMK-valintakoe puolestaan järjestetään ammattikorkeakoulujen kampuksilla ajalla 31.5.–9.6.2021. Lisätietoa valtakunnallisen AMK-valintakokeen järjestämisestä löytyy osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi. Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella valintakokeet järjestetään 2.-8.6.2021. JAMK tiedottaa omista valintakoejärjestelyistään osoitteessa jamk.fi/valintakoe.

Huom: musiikkipedagogeille ja Tiimiakatemiaan hakeneille järjestetään erilliset valintakokeet. Myös YAMK-tutkintoihin hakeneet osallistuvat tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin.
 
Lisätietoja:
Hakijapalvelut
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p. 040 556 0409
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

AMK-tutkinto-ohjelmat, päivätoteutus

Tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat 2021

Ensisij. hakijat 2021

Vetovoima 2021

Kaikki hakijat 2021

Aloituspaikat 2020

Ensisij. hakijat 2020

Vetovoima 2020

Musiikkipedagogi (AMK)

40

79

2,0

165

40

77

1,93

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

30

91

3,0

558

30

105

3,50

Tradenomi (AMK), liiketalous

110

369

3,4

1646

110

442

4,02

Tradenomi (AMK), tiimiakatemia

40

90

2,3

257

40

112

2,80

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta

30

29

1,0

162

30

57

1,90

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

25

57

2,3

347

25

49

1,96

Insinööri (AMK), konetekniikka

25

77

3,1

323

25

80

3,20

Insinööri (AMK), logistiikka

40

122

3,1

415

40

140

3,50

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

40

118

3,0

438

40

90

2,25

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

45

146

3,3

603

40

134

3,35

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

100

282

2,8

977

90

281

3,12

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

25

27

1,1

113

25

34

1,36

Fysioterapeutti (AMK)

25

205

8,2

1107

20

201

10,05

Sairaanhoitaja (AMK)

25

125

5,0

593

30

160

5,33

Toimintaterapeutti (AMK)

25

123

4,9

640

20

175

8,75

Yhteensä

625

1940

3,1

8344*

605

2137

3,53

Luvut ovat alustavia, ja niihin voi tulla pieniä muutoksia.
*kokonaishakijamäärä ei laske yksittäisiä hakijoita, vaan hakutoiveita. Yksittäinen hakija voi hakea useampaan tutkinto-ohjelmaan.

AMK-tutkinto-ohjelmat, monimuotototeutus

Tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat 2021

Ensisij. hakijat 2021

Vetovoima 2021

Kaikki hakijat 2021

Aloituspaikat 2020

Ensisij. hakijat 2020

Vetovoima 2020

Tradenomi (AMK), liiketalous

30

354

11,8

1171

30

263

8,77

Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta

40

65

1,6

182

30

54

1,80

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

10

60

6,0

228

10

75

7,50

Insinööri (AMK), konetekniikka

15

61

4,1

225

15

77

5,13

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

25

212

8,5

510

25

125

5,00

Fysioterapeutti (AMK)

20

167

8,4

831

20

168

8,40

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

40

99

2,5

370

40

114

2,85

Sairaanhoitaja (AMK)

30

149

5,0

585

25

170

6,80

Sosionomi (AMK)

50

419

8,4

1473

40

408

10,20

Toimintaterapeutti (AMK)

30

302

10,1

911

20

220

11,00

Yhteensä

290

1888

6,5

6486*

255

1675

6,57

 Luvut ovat alustavia, ja niihin voi tulla pieniä muutoksia.
*kokonaishakijamäärä ei laske yksittäisiä hakijoita, vaan hakutoiveita. Yksittäinen hakija voi hakea useampaan tutkinto-ohjelmaan.

YAMK-tutkinto-ohjelmat

Tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat 2021

Ensisij. hakijat 2021

Vetovoima 2021

Kaikki hakijat 2021

Aloituspaikat 2020

Ensisij. hakijat 2020

Vetovoima 2020

Musiikkipedagogi (YAMK)

10

6

0,6

12

x

x

x

Tradenomi (YAMK), Organisaation ja talouden johtaminen

35

196

5,6

365

30

214

7,1

Restonomi (YAMK), Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen

30

81

2,7

170

30

73

2,4

Insinööri (YAMK), Digitaalinen toimitusketju

20

20

1,0

48

x

x

x

Insinööri (YAMK), Elinkaaren hallinta

20

45

2,3

78

x

x

x

Insinööri (YAMK), Kestävä energia

20

22

1,1

54

20

30

1,5

Insinööri (YAMK), Logistiikka

20

36

1,8

52

20

55

2,8

Insinööri (YAMK), Projektijohtaminen

10

62

6,2

144

x

x

x

Insinööri (YAMK), Rakennustekniikka

20

28

1,4

41

x

x

x

Insinööri (YAMK), Robotiikka

20

19

1,0

28

20

28

1,4

Insinööri (YAMK), Teknologialiiketoiminnan johtaminen

20

44

2,2

93

20

70

3,5

Insinööri (YAMK), Verkostojohtaminen

20

8

0,4

29

20

18

0,9

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Kliininen asiantuntija

20

42

2,1

83

20

39

2,0

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Monialainen kuntoutus

20

41

2,1

80

20

29

1,5

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Projektijohtaminen

10

32

3,2

97

x

x

x

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Terveyden edistäminen

20

23

1,2

89

20

19

1,0

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

20

85

4,3

187

25

85

3,4

Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Verkostojohtaminen

10

13

1,3

50

10

19

1,9

Yhteensä

345

803

2,3

1700*

255

679

2,7

Luvut ovat alustavia, ja niihin voi tulla pieniä muutoksia.
*kokonaishakijamäärä ei laske yksittäisiä hakijoita, vaan hakutoiveita. Yksittäinen hakija voi hakea useampaan tutkinto-ohjelmaan.