uutinen 17.3.2020

Tietoa elintarvikeyrityksistä ja niiden toimintaympäristöstä tarvitaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon – tutkimuksen tiedonkeruu käynnissä

Maaliskuussa käynnistynyt Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksen tavoitteena on päivittää tiedot elintarvikealan pk-yritysten nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Kyselyn toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena niin valtionhallinnossa, ELY-keskuksissa, alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa kuin yksittäisissä alan yrityksissä.

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2020 on osa hallituksen lähiruokaohjelman toteuttamista ja tiedonkeruuta. Sen on tilannut maa- ja metsätalousministeriö. Kysely on käynnissä osoitteessa: https://webropol.com/s/Elintarvikeala

Huom: koronavirustilanteen vuoksi vastausaikaa on jatkettu 6.4. saakka.

– Toivomme, että koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta mahdollisimman moni ehtisi vastaamaan kyselyyn, kannustaa lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kyselyn avulla pyritään saamaan myös tietoja, miten koko lähiruokasektori jatkossa voisi paremmin ennakoida tulevaa, ja varautua erilaisiin poikkeustiloihin. Kyselyssä on myös avoimia vastauskohtia, joihin voi kirjoittaa ajatuksia oman yritystoimintansa kannalta.

– Toivomme nyt vastauksia paitsi liittyen toimintaanne normaalitilanteessa, myös tietoa siitä, kuinka korona vaikuttaa yrityksenne tilanteeseen ja mitä toimenpiteitä eri toimijoilta nyt kaipaisitte, Viljanen kertoo.

Luonnonvarakeskuksen selvityksen (2017) mukaan ruoka-ala – maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravitsemispalvelut - työllistää lähes 340 000 henkeä eli 13 prosenttia kaikista työllisistä. Elintarvike- ja juomateollisuudessa näistä työskenteli vuonna 2018 noin 38 tuhatta henkeä. Suurin osa, 67 %, työllistyi alle viiden hengen yrityksissä ja 10-49 työntekijän toimipaikoissa 14 %. Tutkimustietoa tullaan keräämään edellä mainituista pk-elintarvikesektorin yrityksistä ja niiden toimintaympäristöstä.

– On kaikkien elintarvikesektorilla toimivien etu, että tutkimuksen kyselyyn vastataan mahdollisimman aktiivisesti ympäri Suomen, Viljanen kannustaa.

– Tavoitteena on saada yrittäjien ääni kuuluviin Hangosta Ivaloon, Ahvenanmaalta Ilomantsiin. Tässä on mahdollisuus vaikuttaa, olitpa sitten mikro- tai keskisuuren yrityksen edustaja. Tuloksia voidaan hyödyntää niin kansallisten kuin alueellisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Ne tukevat myös hyvin uuden ohjelmakauden CAP27 -suunnittelua, jatkaa Viljanen.

Valmis raportti tutkimustuloksista julkaistaan elokuun 2020 loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2020 -tutkimuksen osana hallituksen lähiruokaohjelman toteuttamista ja tiedonkeruuta. Työn toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriö:
erityisasiantuntija Kirsi Viljanen, p. +358295 16 2142, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lisätietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
tutkimustiimin johtaja Elina Vaara, p. +358405460107, etunimi.sukunimi@jamk.fi
projektipäällikkö Leena Pölkki, p. +358504011894, etunimi.sukunimi@jamk.fi