uutinen 2.1.2020

Pätevöidy opetus- ja ohjausalan osaajaksi - hae JAMKin ammatilliseen opettajakorkeakouluun 2.-23.1.2020!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa 450 aikuisopiskelijalle mahdollisuuden pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi, ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Opettajankoulutuksen voi suorittaa eri puolilla Suomea järjestettävissä alueryhmissä tai verkko-opintoina.

Ammatillinen opettajankoulutus antaa eri alojen ammattilaisille pedagogisen pätevyyden opettaa omaa alaansa. Osa opiskelijoista työskentelee jo oppilaitoksissa, mutta nykyään yhä useammat opiskelijat tavoittelevat pedagogista pätevyyttä, vaikka eivät opettajan työtä teekään. Pedagogisesta osaamisesta on monenlaista hyötyä työyhteisöissä, toisaalta opinnot voivat myös tarjota uuden suunnan uralla.

Opettajankoulutus on osaamisperusteinen. Keskimäärin opinnot kestävät 1–2 vuotta työn ohessa opiskellen. Ammatillisen opettajankoulutuksen voit JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suorittaa alueryhmissä monimuoto-opiskeluna, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä englanniksi. Vuonna 2020 alueryhminä haussa ovat Jyväskylän monimuoto- ja viikonloppuryhmä, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Länsi-Suomen ja pääkaupunkiseudun ryhmät. Lähitapaamisten ohella koulutukseen kuuluu paljon verkko-oppimista yksin ja ryhmässä, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä opetusharjoittelu.

Opettajaopinnot suoritettuaan opiskelua voi jatkaa ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Tänä vuonna JAMKissa on tarjolla opiskelupaikkoja opinto-ohjaajille ja erityisopettajille verkkopainotteisina monimuoto-opintoina Jyväskylässä. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa ja opinto-ohjaajankoulutus kaikille kouluasteille.

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin on avoinna 2.-23. tammikuuta 2020 (klo 15 asti) opintopolku.fi-palvelussa. Hakuaikana JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää koulutuksista avoimia infotilaisuuksia verkossa, joista voi lukea lisää: www.jamk.fi/AOKKhakuinfot

Lisätietoja:
Katariina Jouhiaho, opinto-ohjaaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 752 5358

Marika Salminen, opintoasiainkoordinaattori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 351 5261

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Valintaperusteet ja haun tarkempi aikataulu: www.jamk.fi/aokk