uutinen 23.11.2020

Opiskelijan Kompassi kasvattaa ”mielenmuskeleita” – JAMK ja JUY tekevät yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin kohentamiseksi

Viimeaikaisten selvitysten mukaan neljäsosa suomalaisista opiskelijoista viihtyy koulussa heikosti. Lisäksi opiskelijoiden hyvinvointierot ovat huomattavia ja kasvaneet viime vuosina.

Psyykkinen ja henkinen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys vaan taito, joka saattaa olla hukassa – erityisesti haastavien elämäntilanteiden edessä. Onneksi hyvinvointia tuottavia ”mielenmuskeleita” voidaan harjoittaa. Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla tämä on ymmärretty: korkeakoulut tarjoavat oppilailleen verkko-ohjelmaan liittyviä opintojaksoja, mutta ohjelmaa voi käyttää myös itsenäisesti hyvinvoinnin tukena.

Neljäsosa opiskelijoista kaipaa tukea

Viimeaikaisten selvitysten mukaan neljäsosa suomalaisista opiskelijoista viihtyy koulussa heikosti. Lisäksi opiskelijoiden hyvinvointierot ovat huomattavia ja kasvaneet viime vuosina. Opiskelijoiden pulmat näyttäytyvät stressi- ja masennusoireina sekä univaikeuksina, erilaisina kiputiloina, päihdeongelmina ja ihmissuhdepulmina. Myös merkittävät yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten koronaepidemia ja siihen liittyvät ilmiöt voivat nostaa pintaan ahdistusta. Pitkittyessään ilmiöt voivat johtaa opiskelumotivaation laskuun, heikentyneisiin tuloksiin ja jopa opintojen keskeytymiseen.

Opiskelijan kompassi ohjaa elämänhaasteiden kohtaamiseen

Olennaista nykypäivän opiskelussa olisikin kyetä edistämään henkilökohtaisia valmiuksia kohdata alati elämässä eteen tulevia uudenlaisia haasteita, parilla sanalla sanoen, olennaista on kasvattaa ”mielenmuskeleita”.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kehitetty hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia verkko- ja mobiilisovelluksia. Kolmannen asteen opiskelijoille suunnattu ohjelma on nimeltään Opiskelijan Kompassi, ja sen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan omat mielenliikkeensä sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä ja rohkeus niiden toteuttamiseen. Ohjelma haastaa etsimään elämän merkitystä ja tuottaa tietoisuustaitoja sekä itsemyötätuntoa. Ohjelma lievittää myös erilaisia mielen pulmia kuten stressiä, ahdistusta ja masennusta ja univaikeuksia. Se tarjoaa myös välineitä haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja näin ollen toimii vaikeuksia ehkäisevästi.

Opiskelijan Kompassi opiskelun tukena

Nyt myös Jyväskylän ammattikorkeakoululla on käytössä Opiskelijan Kompassi –ohjelma. Opiskelija voi osallistua valinnaiselle opintojaksolle, jossa kullekin opiskelijalle nimetään hyvinvointiohjaaja. Ohjaajina toimivat myöhemmän vaiheen sosiaali- ja terveysalan opiskelijat, jotka ovat saaneet koulutuksen ohjaajana toimimiseen Opiskelijan Kompassi -verkkoympäristössä. Opiskelijan Kompassia on tulevaisuudessa mahdollista käyttää myös itsenäisesti oman hyvinvoinnin tueksi.

JYU ja JAMK tiivistävät yhteistyötä

Opiskelijan Kompassi –ohjelman käyttöönotto on tiivistänyt yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä hyvinvointitaitojen opetuksessa. Jyväskylän yliopisto järjestää aiheeseen liittyvät yhteiset teoriaopinnot ja opiskelijoiden käytännön ohjaus tapahtuu oppilaitoksissa omien ohjaajien toimesta.

Ohjelmien vaikuttavuutta ja käytettävyyttä tutkitaan ja ohjelmaa kehitetään jatkuvasti palautteiden valossa. Tavoitteena on saada Opiskelijan Kompassi - ohjelma tulevaisuudessa opiskelijoiden käyttöön valtakunnallisesti.

Opiskelijan Kompassi – yhteistyötä ovat luotsanneet professori Raimo Lappalainen, projektitutkija Panajiota Räsänen, sekä tutkija Anne Puolakanaho Jyväskylän yliopistolta ja ammattikorkeakoululta Hyvinvointi-yksikön lehtori Maaret Rutanen, Taja Kiiskilä ja Katja Raitio, opinto-ohjaaja Vesa Kuhanen, oppilaitospappi Johanna Tikkanen sekä opintopsykologi Heini-Maria Pietilä.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori ja KEHKA-erikoispsykologi Anne Puolakanaho työskentelee Jyväskylän yliopistossa, psykologian laitoksella Edufutura-rahoituksella HUIPPUA-hankkeen vetäjänä. Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä yliopiston ja toisen asteen oppilaitosten välille.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jyu.fi

Opintopsykologi Heini-Maria Pietilä työskentelee opintopsykologina Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja on ollut mukana kehittämässä Opiskelijan Kompassi käyttömalleja koululla.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi