uutinen 23.3.2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen YAMK-koulutukselle kansainvälistä tunnustusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma on toistamiseen läpäissyt IUHPE (The International Union for Health Promotion and Education) -akkreditoinnin ainoana korkeakouluna Suomessa.

Akkreditointi koskee Terveyden edistämisen YAMK-koulutusta. Läpäisy edellyttää, että tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma täyttää kansainväliset terveyden edistämisen koulutuksen laatukriteerit.

– Saamamme palaute koulutuksen laadusta oli erittäin hyvää. Arvioinnissa todettiin muun muassa, että opetus ja oppimismenetelmät soveltuvat hyvin terveyden edistämisen opetukseen, näistä esimerkkeinä mm. monimuoto-opetus, toiminnalliset työpajat ja portfolioiden teko. Kansainvälisesti tunnustettu koulutus mahdollistaa myös uusia avauksia koulutusviennin puolella, sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Sirpa Tuomi sanoo.

– Kuten vallitseva tilanne osoittaa, terveyden edistämisen asiantuntijoiden tarve ei tule ainakaan vähenemään, ei Suomessa, eikä maailmalla. Lisäarvo meiltä valmistuvalle on työmarkkinoilla selvä. He saavat oikeuden hakea IUHPE:lta henkilökohtaista "IUHPE Registered Health Promotion Practitioner” -akkreditointia, joka tunnetaan maailmalla, Tuomi lisää.

Terveyden edistämisen koulutus soveltuu kaikille työelämässä oleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Jo opintojen alkuvaiheessa voi hakea mukaan kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan, joka mahdollistaa osan opintojen suorittamisesta ulkomailla.

Sosiaali- ja terveysalan ylempiin AMK-tutkintoihin haetaan parhaillaan käynnissä olevassa kevään yhteishaussa. Haku jatkuu 1.4.2020 asti. Kaikki JAMKin yhteishaussa mukana olevat ylemmät AMK-tutkinnot löydät osoitteesta jamk.fi/yamk.

Lisätietoja:
Sirpa Tuomi, yliopettaja
p. 0400 976 750
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö