uutinen 4.12.2020

JAMK julkaisi avoimen verkkokurssin, joka vie keskelle kyberhyökkäystä – osa suurempaa kyberharjoitusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on julkaissut välittömästi saataville kaikille avoimen kyberturvallisuuden verkkokurssin pilotin. Kurssi on avoinna 17.12. klo 15 saakka. Kurssi kytkeytyy Euroopan laajuiseen kyberturvallisuusharjoitukseen, jonka JAMK järjestää tammikuussa 2021.

JAMK julkaisi avoimen verkkokurssin, joka vie keskelle kyberhyökkäystä – osa suurempaa kyberharjoitusta.png

JAMK järjestää CyberSec4Europe -hankkeeseen liittyvän Flagship 1 -kyberturvallisuusharjoituksen 12-13.1.2021. Etäyhteyksin järjestettävään harjoitukseen odotetaan osallistujia 22 Euroopan maasta. Harjoitusta varten on luotu perehdytysmateriaali, joka tutustuttaa harjoitukseen osallistujat havaittuun onnistuneeseen kyberhyökkäykseen. Samalla kurssimateriaali syventää kyberharjoituskokemusta ja orientoi osallistujaa kaksipäiväiseen harjoitukseen.

– Huomioiden kyberharjoitukseen käytettävissä oleva aika, osallistujien taustat ja teknisen ympäristön hyödyntämisen, on kaksi päivää lyhyt aika. Suorittamalla kurssin harjoitukseen osallistuvat tekniset henkilöt saavat ennakkotietoa harjoitusympäristöstä sekä hyötyä omaan ammatilliseen kehittymiseensä, kertoo materiaalin pääsuunnittelija, Jarmo Nevala.

Koska kurssi tarjoaa kattavan perustiedon siitä, mitä kyberhyökkäyksessä tapahtuu ja kuinka se voidaan havaita, päätettiin se julkaista myös kaikille avoimena verkkokurssina.

– Käsityksemme mukaan saatavilla olevat digitaalisen turvallisuuden avoimet kurssit eivät sisällä realistisen kyberharjoitusympäristön komponentteja. Tarjoamalla tämän JAMKin realistiseen kyberturvallisuuden harjoitusympäristöön perustuvan pilottikurssin avoimesti saataville, haluamme ymmärtää onko tämän kaltaisille kursseille laajempaa tarvetta ja kiinnostusta, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jani Päijänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

JAMKin asiantuntijoiden laatima kurssimateriaali tutustuttaa harjoitukseen osallistujia havaittuun onnistuneeseen kyberhyökkäykseen. Kurssi on tarkoitettu teknisesti suuntautuneille henkilöille, jotka saavat kurssin suorittamalla ensikäden tietoa havaitusta onnistuneesta kyberhyökkäyksestä, kuten todellisuudessakin.

Viestinnän rooli korostuu

JAMKin Flagship 1 -kyberturvallisuusharjoitukseen osallistuvat työskentelevät kuvitteellisessa organisaatiossa, jolle on luotu ohjeistus digitaalisen turvallisuuden poikkeustilanteisiin. Teknisen osaamisen lisäksi harjoituksessa painotetaan myös viestintää.

– Nyt pilotoitavassa kyberturvallisuusharjoituksessa osallistujien oppimistavoitteena on ymmärtää, kuinka tehdä tiiminä yhteistyötä ja viestiä eri osapuolille häiriötilanteen aikana, kertoo harjoituksen johtaja Jarmo Viinikanoja.

Viinikanojan mukaan viimeaikaiset kyberhyökkäykset Suomessa ja ulkomailla ovat osoittaneet, että viestinnän merkitys korostuu. Harjoituksissa on kuitenkin aiemmin keskitytty lähinnä tekniseen osaamiseen.

– Ymmärrettävää ja ajantasaista tietoa janoavat oman organisaation lisäksi myös sidosryhmät ja koko organisaation ekosysteemi. Sen yleensä heille toimittaa jossain muussa kuin teknisessä roolissa toimiva henkilö, siksi halusimme ottaa erityisesti heitä mukaan.

Flagship 1 -kyberturvallisuusharjoitus järjestetään etäyhteyksin 12. - 13.1.2021. Lisätietoa osoitteessa: https://jamk.fi/flagship

Kaikille avoimen verkkokurssin pilotti on kansainvälisesti saatavilla 17.12.2020 klo 15.00 asti osoitteessa: https://cs4e.pages.labranet.jamk.fi/ooc/

CyberSec4Europe hankkeen rahoittaa Euroopan Unioni H2020 rahoitusohjelmasta, sopimusnumerolla 830929. CyberSec4Europe:n verkkosivut: https://cybersec4europe.eu/

Lisätiedot:
Jani Päijänen, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. +358 400 7072 850
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jarmo Viinikanoja, asiantuntija, kyberturvallisuusharjoituksen johtaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. +358 40 6604 071
Jyväskylän ammattikorkeakoulu