uutinen 15.10.2019

Uskallatko sinä elvyttää? JAMKin ja Keski-Suomen Sydänpiirin NaApurit –hanke mukana maailman elvytyspäivässä 16.10.2019

Suomen Sydänliiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista ei joko osaa tai on epävarma paineluelvyttämisen osaamisestaan. Elvytystaitojaan voi harjoitella maailman elvytyspäivän tapahtumassa kauppakeskus Sepässä Jyväskylässä 16.10. klo 10-15. Mukana on Keski-Suomen Sydänpiirin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) yhteishanke NaApurit, jonka tarkoituksena on edistää elvytystaitojen harjoittelua.

Suomalaisten elvytystaitoja selvitettiin kesällä 2019 kyselyllä, johon vastasi 1 673 suomalaista. Kyselyn mukaan epävarmuus omasta osaamisesta nousi myös suurimmaksi esteeksi elvyttämisen aloittamiselle. Kuitenkin 83 % kyselyyn vastanneista oli saanut elvytysopetusta.

Tutkimuksen tulokset yllättivät sekä positiivisesti että negatiivisesti. Suurimman huolen aiheutti ihmisten epävarmuus elvyttää, koska yli kolmanneksella epävarmuus omasta osaamisesta saattoi jopa estää elvyttämisen aloittamisen. Positiivista oli, että 94 % vastaajista tunsi sydäniskurin, mutta silti vain joka viides tunsi lähimmän sydäniskurin paikantavan defi.fi-palvelun.

Kaikille avoimessa maailman elvytyspäivän tapahtumassa 16.10. klo 10-15 voi kauppakeskus Sepässä opastettuna harjoitella elvytystä ja sydäniskurin käyttöä sekä tutustua defi.fi -palveluun. Tapahtumassa on lisäksi terveysmittauksia ja neuvontaa. Lapsia viihdyttää pikkupaloauto.

Tilaisuudessa ovat paikalla Keski-Suomen pelastuslaitoksen ammattilaiset, Keski-Suomen Sydänpiirin ja JAMKin NaApurit - Nopean Avun Apurit -hanke, Apetta aivoille -hanke, Keski-Suomen Sydänpiiri ja Jyväskylän Sydänyhdistys.

NaApurit- hanke edistää elvytystaitojen harjoittelua, sydäniskureiden hankintaa ja valmentaa yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa maaseutukylille auttajaryhmiä hätäensiavun antamiseen ja tulipalon alkusammuttamiseen. Hankeen päätoteuttajana on Keski-Suomen Sydänpiiri ry ja JAMK on osatoteuttajana. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Osaatko elvyttää?


Lisätietoja:
Kaisu Paalanen, lehtori, NaApurit- Nopean Avun Apurit -hankkeen projektikoordinaattori
kaisu.paalanen@jamk.fi
p. 0400 976747
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Irma Ahokas-Kukkonen, NaApurit- Nopean Avun Apurit -hankkeen projektipäällikkö
irma.ahokas-kukkonen@sydan.fi
p. 045 2200 338
Keski-Suomen Sydänpiiri ry