uutinen 13.11.2019

Tietoturva ry palkitsi JAMKin opinnäytetyön vuoden 2019 parhaana tietoturva-aiheisena ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä

Tietoturva ry jakaa vuosittain palkinnon parhaille tietoturva-aiheisille opinnäytetöille. Vuoden 2019 parhaana tietoturva-aiheisena ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyönä palkittiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) opiskelija Juuso Selinin opinnäytetyö.

Evaluation of Threat Modeling Methodologies keskittyy olemassa olevien tietoturvauhkien mallinnusmetodeihin ja –viitekehyksiin. Verkottuneessa maailmassa yhä useammat järjestelmät, tuotteet ja palvelut nojaavat arkaluontoisen tiedon saatavuuteen, luottamuksellisuuteen ja eheyteen. Tämä tekee näistä järjestelmistä, tuotteista ja palveluista haavoittuvia erilaisille hyökkäyksille ja vahingoille.

Samaan aikaan uhkat monipuolistuvat, niiden määrä kasvaa ja uusia hyökkäysvektoreita ilmestyy jatkuvasti lisää. Suojautuminen näitä uhkia vastaan edellyttää, että organisaatiot osaavat tunnistaa kyseiset uhkat etukäteen. Uhkamallinnus on työkalu, jota voidaan käyttää riskienhallinnan apuna erilaisten uhkien tunnistamiseen.

Opinnäytetyössä käydään läpi 18 olemassa olevaa uhkamallinnusmenetelmää, niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä annetaan vinkkejä, miten organisaation kannattaa ottaa uhkamallinnus käyttöön riskienhallinnan yhdeksi työkaluksi.

Tietoturva ry:n tiedotteessa todetaan, että opinnäytetyöstä voi todeta tarkan ja huolellisen työskentelyn tutkimusmenetelmää noudattaen. Selin myös arvioi tutkimuksensa luotettavuutta ja valittua menetelmää erittäin kypsästi eri vaiheissa opinnäytetyön kirjallista osuutta.

– JAMKissa kyberturvallisuuden YAMK -tutkinto-ohjelmaa on toteutettu keväästä 2013 lähtien. Useita laadukkaita opinnäytetöitä on julkaistu tutkinto-ohjelman opiskelijoiden toimesta. On hienoa, että ulkopuolinen rekisteröity yhdistys myös tunnustaa meillä julkaistujen opinnäytetöiden laatua, toteaa opinnäytettä ohjannut JAMKin lehtori Karo Saharinen.

Opinnäytetyö on julkaistu Theseus-järjestelmässä ja sen pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060615264

Tietoturva ry on Suomen suurin tietoturva-ammattilaisten verkosto. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on toimia yhteistoiminnan edistäjänä tietoturva-alalla ja jäsentensä yhdyssiteenä, sekä edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista kaikilla tietoturvan osa-alueilla. Yhdistys tukee myös jäsenistön ammattitaidon kehittymistä.

Lisätietoja:
Karo Saharinen, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0504104415
Jyväskylän ammattikorkeakoulu