uutinen 22.3.2019

Robotit tulevat maalle: RoboCountryside käynnistyy – tule tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin!

Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen ja yritysten menestymisen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hallinnoima RoboCountryside –hanke tähtää robotiikan mahdollisuuksiin Keski-Suomen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamiseksi. Hankkeen kick off -tilaisuus järjestetään 25.3.2019 Petäjävedellä.

Hankkeen päätavoitteena on jakaa uusinta robotisaatioon (palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka sekä XR eli laajennettu todellisuus) liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Tavoitteena on myös vaikuttaa robotiikkaan liittyviin asenteisiin ja vallitseviin organisaatiokulttuureihin sekä kannustaa ja rohkaista robotiikan kokeilukulttuuriin.

– Kun puhutaan robotiikkaan liittyvistä asenteista, niin edelleen päällimmäisenä nousee se huolenaihe, että robotit vievät ihmisiltä työt. Se ei suinkaan ole koko totuus, muistuttaa hankkeessa projektipäällikkönä toimiva Toni Pekkola.

Toimintoja automatisoimalla ja lisäämällä robotiikkaa voidaan vaikuttaa esimerkiksi pk-yritysten kannattavuuteen ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Robotiikka mahdollistaa myös aivan uusia liiketoiminnan muotoja.

– Uskon, että maaseudulla yrittäjähenkisyys ja yrittäjyys tulee kasvamaan, kun robotit ja robotiikka arkipäiväistyvät. Mutta toki sitä varten robotiikkaa ja sen mahdollisuuksia olisi hyvä ymmärtää jo nyt, Pekkola toteaa.

Robotteihin ja robotiikkaan pääsee tutustumaan RoboCountryside-hankkeen "Robotiikan mahdollisuudet" kick off -tilaisuudessa 25.3. Petäjävedellä Auditorio Miilussa klo 12-16. Tilaisuudessa kuullaan myös Jyrki Latokartanon (Tampereen Yliopisto) esitys ”Robotiikan monet sovellusalueet” sekä Jari-Pekka Kannisen esittely ”Be a Responsible Citizen in the Digital World of Tomorrow”. Lisäksi puheenvuoron saavat muut hankkeet ja robotiikkaa hyödyntävät yritykset.

Tilaisuus on avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

RoboCountryside on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudun nuoret ja ikääntyneet sekä työikäiset seuraavien yritysryhmien kautta: maaseudun pää- tai sivuelinkeinoa harjoittavat tai suunnittelevat maatalousyrittäjät, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yritykset sekä kuntapäättäjät ja kehittäjät.

Lue lisää: https://blogit.jamk.fi/robocountryside/
(sivuille lisätään myöhemmin linkki videostreamiin, jonka kautta voi seurata kick-off -tapahtumaa livenä)

Lisätietoja:
Toni Pekkola, projektisuunnittelija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 338 2260
Jyväskylän ammattikorkeakoulu