uutinen 11.2.2019

NaApurit, maaseudun sankarit – vapaaehtoisten pelastusryhmät edistämään Keski-Suomen maaseudun turvallisuutta

Keski-Suomen Sydänpiirin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hankkeessa nostetaan esiin tietoisuutta mm. sydäniskureista ja niiden toiminnasta. Samalla valmennetaan maallikoita elvytys- ja alkusammutusosaajiksi.

Korpilahden sydänyhdistyksen puheenjohtajana toimineella Ritva Lahtisella on omakohtaista kokemusta sydäniskurista eli defibrillaattorista: joulukuisella risteilyreissulla Lahtisen sydän pysähtyi suonitukoksen vuoksi, mutta sydäniskurin ja ripeiden auttajien avulla hänen henkensä saatiin pelastettua. Laivalta matka jatkui ambulanssi- ja helikopterikyydein Keski-Suomen keskussairaalaan ja lopulta onnistuneeseen pallolaajennukseen.

– Sain kokea kuinka tärkeitä tällaiset laitteet ovat, ilman sydäniskuria en olisi tässä, Lahtinen toteaa.

Tämänkaltaisen nopean avun asialla on myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hallinnoima NaApurit eli Nopean Avun Apurit -hanke. Sen käynnistyminen osuu yksiin 11.2. vietettävän 112-päivän kanssa, jolloin turvallisuustoimijat kampanjoivat yhdessä arjen turvallisuuden parantamiseksi nostaen esiin tietoutta muun muassa sydäniskureista -jokaisen tulisi hätätilanteessa tietää, mistä iskuri löytyy.

Samaan turvallisuusteemaan liittyen NaApurit ryhtyy tahollaan kehittämään toimintamallia, jossa valmennetaan vapaaehtoisten maallikkoauttajien pelastusryhmiä elvytys- ja alkusammutusosaajiksi Keski-Suomen maaseutukylille.

– Käytännössä NaApurit perustaa kyliin vapaaehtoisten pelastusryhmiä, jotka tulevat tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa tulipalo- ja sydänpysähdystehtävissä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Irma Ahokas-Kukkonen.

Hankkeessa kehitettävän valmennus- ja toimintamallin avulla maaseudun asukkaiden yhteistoiminta ja osaaminen sydänpysähdyspotilaan ensiavusta ja sydäniskureiden sijainnista sekä alkusammutuksesta vahvistuu. Elvytysavun nopeuttamiseksi maaseudun asukkailla sekä viranomaisilla on käytössä ajan tasalla oleva sydäniskurirekisteri. NaApurit-hankkeen tavoitteena on, että sydäniskureiden määrä lisääntyy Keski-Suomessa merkittävästi.

– Pelastusryhmät edistävät Keski-Suomen maaseudun asukkaiden turvallisuutta ja samalla alueellinen eriarvoisuus vähenee. NaApurit tarjoaa maaseudun asukkaille konkreettisen tilaisuuden edistää niin omaa kuin naapurin turvallisuutta merkittävällä tavalla, tiivistää Ahokas-Kukkonen.

NaApurit-hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto ja sen hallinnoija on Keski-Suomen Sydänpiiri ry sekä osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Keskeiset yhteistyötahot ovat Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sopimuspalokuntien Keskusliitto (SSPL), Keski-Suomen Sopimuspalokunnat ry, Keski-Suomen Pelastusliitto ry, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky/Ensihoito. Suomen Punainen Risti ja Keski-Suomen Kylät ry ovat aktiivisia toimijoita hankkeessa. Mukana ovat lisäksi Suomen Sydänliitto ry, Alueelliset Sydänpiirit, Defi-työryhmä ja sammutinlaitevalmistajat.

Lisätietoja:
Irma Ahokas-Kukkonen, projektipäällikkö
irma.ahokas-kukkonen(at)sydan.fi
p. 044 220 0338