uutinen 19.11.2019

Lääkkeenmääräämiseen oikeutetut sairaanhoitajat ovat kasvava ammattikunta – syysfoorumi kokoaa satakunta asiantuntijaa JAMKin Dynamolle 21.11.

Rajattu lääkkeenmäärääminen on yksi vastuullisimmista sairaanhoitajan työtehtävistä ja edellyttää erillisen lisäkoulutuksen suorittamista. Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin tehty muutos on mahdollistanut sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöönoton nykyistä laajemmin. Lääkkeenmääräämisen syysfoorumissa käsitellään lakimuutosta ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Aiemmin sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen oli mahdollista terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla ja sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Toukokuun 2019 alussa mahdollisuus laajeni myös muihin perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä hankkii ostopalveluna. Sairaanhoitajat voivat määrätä rajatusti lääkkeitä myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Tavoitteena on nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä sekä sujuvoittaa terveydenhuollon toimintaa.

Muutokset jatkuvat myös ensi vuoden puolella: tammikuussa astuu voimaan asetus, joka laajentaa sairaanhoitajan määrättävissä olevien lääkkeiden listaa ja mahdollistaa jatkossa myös lääkkeen määräämisen kauppanimellä.

Tällä hetkellä lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden on saanut lähes 500 sairaanhoitajaa ja määrä kasvaa koko ajan. Vuoden 2019 alussa voimaan tulleen terveydenhuoltolain muutoksen myötä valtio voi maksaa kunnille ja kuntayhtymille korvausta sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Koulutuskorvaukseen ovat oikeutettuja myös ne uudet toimintayksiköt, joissa rajattu lääkkeenmäärääminen on jatkossa mahdollista.

JAMKissa lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on koulutettu jo vuodesta 2011 ja seuraava sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Lääkkeenmääräämisen syysfoorumi pidetään JAMKin Dynamon kampuksen auditoriossa torstaina 21.11.2019 klo 10 alkaen.  

Lisätietoja:
Johanna Heikkilä, asiantuntija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 848 8623

Hannele Tyrväinen, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 976 749

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö