uutinen 12.9.2019

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto selvittävät yhteistyössä yritysten ekologista kestävyyttä

Osana Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kohti planetaarista hyvinvointia –yhteishanketta toteutetaan yrityksille suunnattu kysely, jossa kartoitetaan yritysten ekologiseen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Haluamme rohkaista yrittäjiä - toimialasta, yritysmuodosta tai yrityksen koosta riippumatta – jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään ekologisesta kestävyydestä liiketoiminnassaan. Miten se toteutuu nyt? Mikä sitä edistää, mikä estää? Kysely on auki 30.9.2019 asti.

Kestävä liiketoiminta on avain yritysten kilpailukyvylle. Tulevaisuuden liiketoiminnassa se tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Kohti planetaarista hyvinvointia - hankkeessa kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä ja esteitä. Hankkeen tavoitteena on edistää keskisuomalaisten yritysten elinvoimaa ja Keski-Suomen siirtymistä kohti luonnon ja ihmisen yhteistä hyvinvointia.

Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus ja kaksi työpajaa. Selvitämme, miten yrittäjät näkevät oman nykyisen liiketoimintansa suhteessa ympäristöä koskeviin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja millaisia mahdollisuuksia he näkevät siirtymiselle kestävämpiin toimintatapoihin omassa liiketoiminnassaan.

Linkki kyselyyn

Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeessa järjestettävissä työpajoissa. Työpajoissa yrittäjillä on mahdollisuus luoda visioita halutuista tulevaisuuksista ja jakaa omia kokemuksiaan kestävän liiketoiminnan keinoista. Työpajojen tulosten pohjalta kehitetään toimenpiteitä visioitujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Liitto.

Lisätietoja:
Planetaarinen hyvinvointi-hankkeen kotisivut

Janne Kotiaho
etunimi.sukunimi@jyu.fi