uutinen 3.1.2019

Haku ammatilliseen opettajakorkeakouluun 8.-29.1.2019 - Pätevöidy opetus- ja ohjausalan osaajaksi!

Haku ammatillisiin opettajakorkeakouluihin on avoinna 8.-29. tammikuuta 2019 (klo 15 asti). Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa 440 aikuisopiskelijalle mahdollisuuden pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi, ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Opiskelu on mahdollista eri puolilla Suomea sekä verkkoryhmässä.

Ammatillinen opettajankoulutus antaa eri alojen ammattilaisille pedagogisen pätevyyden opettaa omaa alaansa. Osa opiskelijoista työskentelee jo oppilaitoksissa, toisaalta opinnot voivat tarjota uuden suunnan uralla. Pedagogiset opinnot antavat vahvan osaamispohjan myös työyhteisöjen koulutus- ja kehittämistehtäviin.

Opettajankoulutus on osaamisperustainen. Aikuisopiskelijan oman tahdin mukaan koulutus kestää 1–2 vuotta työn ohessa opiskellen. Ammatillisen opettajankoulutuksen voit JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suorittaa alueryhmissä verkkopohjaisena monimuoto-opiskeluna, verkko-opiskeluryhmässä tai kansainvälisessä ryhmässä englanniksi. Uutena opiskelumuotona tarjolla on viikonloppuisin kokoontuvat oppimispiirit Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla. Lähitapaamisten ohella koulutukseen kuuluu paljon verkko-oppimista yksin ja ryhmässä, itsenäisiä oppimistehtäviä sekä opetusharjoittelu.

Opettajaopinnot suoritettuaan opiskelua voi jatkaa ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi. Tänä vuonna JAMKissa on tarjolla opiskelupaikkoja opinto-ohjaajille ja erityisopettajille verkkopainotteisina monimuoto-opintoina Jyväskylässä. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisopettajan tehtäviin ammatilliseen koulutukseen ja opinto-ohjaajankoulutus kaikille kouluasteille.

Haku koulutuksiin on avoinna 8.-29.1.2019 opintopolku.fi-palvelussa. Hakuaikana JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu järjestää koulutuksista avoimia infotilaisuuksia verkossa, joista voi lukea lisää: www.jamk.fi/AOKKhakuinfot.

Lisätietoja:
Juha Hautanen, koulutuspäällikkö, 040 641 2950, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Katariina Jouhiaho, opinto-ohjaaja, 040 752 5358, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Marika Salminen, opintosihteeri, 040 351 5261, etunimi.sukunimi@jamk.fi
www.jamk.fi/aokk