Urheiluliiketoiminnan ratkaisut

Jamkin Sport Business -tiimi tarjoaa tutkimus- ja kehittämispalveluita urheilu-, liikunta- ja elämysliiketoiminnan alalla toimiville yrityksille, seuroille ja lajiliitoille. Tiimimme kouluttaa alan nykyisiä sekä tulevia ammattilaisia urheilujohtamisen ja -markkinoinnin asiantuntijoiksi. 

Palveluitamme ovat esimerkiksi tapahtumien vaikutus- ja katsojatutkimukset sekä erilaiset kyselyt mm. asiakkaiden arvoista, asiakas-ja liikekumppaneiden odotuksista ja tyytyväisyydestä tuotteesta. Me Sport Business -tiimissä uskomme, että menestyksellinen liiketoiminnan kehitys urheilujärjestöissä vaatii ammattimaista liiketoiminnan hallintaa.  Tutkimustieto tarjoaa ratkaisuja, kun asiakkaat, fanit, kumppanit, brändi ja organisaation liiketoimintataidot ovat kaiken keskiössä. Tutkimustyökalut on suunniteltu vastaamaan kasvavaan asiakas- ja sidosryhmäpalautteeseen. 

Urheilutapahtumien tutkimusta

Sport Business -tiimimme on toteuttanut useita tutkimusprojekteja sekä Suomessa että kansainvälisesti. Sport Business by Jamk on tutkinut ja kehittänyt urheiluliiketoimintaa asiakkaiden, katsojien ja fanien, kumppaneiden, brändien, vapaaehtoisten sekä organisaation liiketoimintaosaamisen näkökulmista. Palvelujamme ovat esimerkiksi:

  • tapahtumatutkimukset
  • tapahtuman vaikuttavuustutkimukset
  • asiakastyytyväisyys- sekä kumppanityytyväisyystutkimukset
  • kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät arvotutkimukset
  • bränditutkimukset
  • uusasiakashankintatutkimukset
  • toimialaselvitykset ja -kartoitukset
  • räätälöidyt urheiluliiketoiminnan tutkimuskokonaisuudet.

Urheiluliiketoiminnan tutkintokoulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomiopinnoissa voi erikoistua urheilumarkkinointiin sekä urheilujohtamiseen. Tämä yhdessä Master-opinnoistamme löytyvän Sport Business Management -MBA-ohjelman kanssa muodostavat urheilumarkkinoinnin ja -johtamisen opintopolun ammattikorkeakoulututkinnosta maisteritutkintoon saakka.

Molemmat koulutukset ovat läheisesti yhteydessä urheiluorganisaatioihin ja suunniteltu edistämään Suomen urheilualaa. Opintoihin on yhdistetty nykyaikaisen urheiluliiketoiminnan tutkimusmenetelmät.

E-urheilu kasvaa Suomessa

E-urheilun nopea kasvu ja sen merkitys on laajasti tunnustettu. Sport Business -tiimimme on edelläkävijänä tutkinut tätä lupaavaa urheiluliiketoimintaa. Vuonna 2018 toteutuimme kansallisen selvityksen e-urheilun rakenteista ja laajuudesta Suomessa. Tutkimus oli suunnattu kaikille e-urheilun parissa toimiville. Jatkamme lajin tutkimusta yhdessä muiden laitosten ja organisaatioiden kanssa. 

Rally Finland

Sport Business by Jamk on toteuttanut AKK Sports Oy:lle lukuisia tutkimusprojekteja. Tutkimuksissa on selvitetty mm. rallikatsojien, rallitiimien ja tapahtuman yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä ja motiiveita sekä arvoja, tapahtuman taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia isäntäkaupungille, rallin brändi-imagoa ja katsojakokemuksen tärkeimpiä elementtejä. Myös osallistumatta jättäneiden motiiveja on selvitetty.

Jamk helped to build future of WRC through comprehensive spectator research

Research gathered spectator data from WRC fans around the globe in spring 2014 with the aim to build spectator profiles and offer valuable insights to build better future for the WRC competition.

Ota yhteyttä

Aila Ahonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358505921143

Osmo Laitila

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358408268441

Pia Kreus

Lehtori, Senior Lecturer
Global Competence, Global Competence
Liiketoiminta, School of Business
+358400964551