Tutkimus uudistuvassa oppimisessa

Uudistuva oppiminen -vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä oppimista ja koulutusta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä koko oppimisen ekosysteemissä. 

Neljä henkilöä videoimassa palaveria laitteistolla, johon on kiinnitetty kännykkä.

Uudistuvan oppimisen tutkimus on työelämäläheistä

Uudistuvan oppimisen tutkimus JAMKssa nousee työelämän murroksesta ja digitaalisen teknologian kehittymisestä, jotka vyöryessään koulutukseen ravistelevat koko koulutuskenttää niin oppimisen tapoja, oppijan toimintaa, opettajuutta, pedagogiikkaa, oppimisympäristöjä, koulutuksen rakenteita kuin osaamisen johtamista.

Toimintaympäristöjen jatkuva muutos muuttaa työtä ja asettaa uusia osaamisvaateita. Tapa tehdä työtä muuttuu ja osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä tulee jatkuva prosessi. Digitaalisuuden hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä luo joustavia mahdollisuuksia jatkuvalle oppimiselle ravistellen oppimisen tapoja, paikkoja ja tiloja. Näin koulutuksenkin on tarkasteltava toimintojaan, luotava uutta innovatiivista ja yhteisöllisyyttä tukevaa pedagogiikkaa, kehitettävä oppimisen ekosysteemejä sekä löydettävä uusia keinoja tukea oppijoita tunnistamaan ja rakentamaan omaa osaamistaan. 

Soveltavaa, monimenetelmällistä ja käytäntöläheistä tutkimusta

Uudistuva oppiminen -vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä ammatillista oppimista, koulutusta ja opettajuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä oppimisen ekosysteemissä. Uudistuvan oppimisen tutkimus on luonteeltaan soveltavaa, monimenetelmällistä ja käytäntöläheistä; tutkivaa-kehittämistä ja kehittävää-tutkimusta. 

Tulosten sovellettavuus ja levittäminen monipuolisia kanavia hyödyntäen tiedon käyttäjille ja hyödyntäjille on olennaista. Tutkimus toteutuu kiinteässä yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja työelämäverkostojen kanssa. Näin se toteuttaa Jamkin strategian Osaaminen kilpailukyvyksi -missiota ja tutkimukseen perustuvaa korkeakouluoppimista ja -opetusta.

Tutkimusalueet

Uudistuvan oppimisen tutkimus painottuu neljään tutkimusalueeseen:

Tutkimusta verkostoissa

Uudistuvan oppimisen tutkimusta tehdään verkostoissa ja niiden kanssa. Keski-Suomen alueen EduFutura-yhteistyö mahdollistaa 2. asteen ja yliopiston kanssa kiinteän ja pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämistyön ja luo sille alueellisen alustan. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa käynnistynyt ammattikasvatukseen ja työelämäläheisen ammatillisen oppimisen ja koulutuksen tutkimukseen kiinnittyvä yhteistyö luo laajan tutkija- ja osaajaverkoston. Jamkin RISEN-verkoston ja muiden kansainvälisten käytäntöläheistä ammatillista oppimista tutkivien kumppanien kanssa toimiminen laajentaa verkostoa ei vain maantieteellisesti vaan myös monipuolistaen tutkimusosaamista.

Tutkijat

Tutustu tutkijoihimme Uudistuvan oppimisen -vahvuusalalla. 

Lue tutkijoiden esittelyt tästä (englanninkielinen) 

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496

Minna Silvennoinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505360330

Eila Burns

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323126

Lue myös: 

Tutkimus

Tutkimus

Tutkimus on tärkeä osa Jamkin TKI-toimintaa. Se nojaa erityisesti kuuteen vahvuusalaamme ja pääpaino on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Tutustu tutkimusteemoihin ja tutkijoihimme tarkemmin!
Tutkimus työhyvinvoinnin tukemisesta verkkovälitteisellä ryhmäinterventiolla alkaa

Uutinen

Tutkimus työhyvinvoinnin tukemisesta verkkovälitteisellä ryhmäinterventiolla alkaa

Uusi Työsuojelurahaston rahoittama tutkimusprojekti keskittyy kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin sääteleviin tekijöihin ja verkkovälitteisen ryhmäintervention merkitykseen työhyvinvoinnissa.
Pedagogiikkaan erikoistuvalle Evolving Pedagogy -verkkolehdelle vertaisarviointitunnus

Uutinen

Pedagogiikkaan erikoistuvalle Evolving Pedagogy -verkkolehdelle vertaisarviointitunnus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Evolving Pedagogy -verkkolehti on laaja-alaisesti pedagogiikkaan erikoistunut kansainvälistä ja kansallista yleisöä palveleva avoin julkaisu, jossa julkaistaan niin tutkimukseen kuin käytäntöön pohjautuvia artikkeleita.
TOVE tutkii tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä

Uutinen

TOVE tutkii tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä