Muut tutkimusteemat

Ihmisiä työskentelemässä yhdessä luokkahuoneessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehdään tutkimustoimintaa monella eri osa-alueella. Tutkimus mm. sosiaali- ja terveysalalla, liikunnan ja terveyden edistämisen sekä liiketalouden alalla tukee myös Jamkin vahvuusalojen tutkimusta.

Perheiden palvelut ja hyvinvointi

Perheiden palvelujen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa keskitytään perhesuhteiden, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä vanhemmuuden teemojen tutkimukseen.

Hoitotyön ja sen koulutuksen tutkiminen ja kehittäminen

Hoitotyön ja sen koulutuksen tutkimus kohdistuu sairaanhoitajien kliinisen osaamisen kehittämiseen ja harjoittelun ohjauksen laatuun. Tämän lisäksi pelillisyyttä ja roolia mielenterveyspalveluissa tutkitaan ja arvioidaan aktiivisesti eri hankkeissa.

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä?

Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Muihin tutkimusteemoihin liittyviä projekteja

Piilo 2023 - Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta

Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

LEPE - Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet: käsiteanalyysistä kentille

Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Tuloskortti 2022 – Lasten ja nuorten liikunta Suomessa ja maailmalla

Toteutusaika: 1.1.2022 - 31.12.2022

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

SOMA - rakennusmateriaalin 3D-tulostaminen

Toteutusaika: 1.1.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

KBB - Kestävä bioresiduaalibetoni

Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2020

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Arktiset Rakenteet

Toteutusaika: 1.9.2015 - 30.6.2018

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Tekes

Digiajan arvomalli

Toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2017

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Tekes

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus - Selvitys Keski-Suomen alueella (1915)

Toteutusaika: 1.8.2014 - 30.6.2015

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Muu rahoitus

First programme for the network of Social Inclusion and Rehabilition 2013-2014

Toteutusaika: 1.6.2013 - 31.8.2014

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: FIRST (Cimo)