Sairaala Novan Tietotaitokeskus

Sairaala Novan tietotaitokeskus tarjoaa hyvät harjoitteluvälineet ja koulutusohjelmat sekä pedagogista tukea maakunnan lääkäreiden ja hoitajien ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi perus- ja täydennyskoulutusvaiheessa. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen lisää kliinisen työn potilasturvallisuutta ja tehokkuutta. Osaava ja motivoitunut henkilöstö viihtyy työssään ja kehittää osaamista sekä työprosesseja aktiivisesti.

Ainutlaatuisia simulaattoreita ja koulutusohjelmia

Koulutustoiminnassa painottuvat kliinisten taitojen harjoittelu, simulaatio-oppiminen sekä ammatillista kasvua tukevien koulutusohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen. Kouluttajia tuetaan pedagogisesti ja heidän kanssaan yhteistyössä suunnitellaan terveydenhuollon työssä oppimiseen soveltuvia strukturoituja koulutusmalleja. Toimintaa kehitetään tutkimuspohjaisesti ja hyväksi todettuja menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen.

Akkreditoitu tietotaitokeskus

Tietotaitokeskukselle on saatu eurooppalaiselta taito- ja simulaatiokoulutusverkostolta (NASCE) kansainvälinen laatusertifikaatti. 

Sairaala Novan tietotaitokeskus

Tietotaitopajan simulaattoreilla ja laitteilla harjoitellaan

 • vatsanalueen tähystystoimenpiteitä
 • suoliston ylä- ja alaosan tähystykset
 • hengitysteiden tähystykset
 • silmäkirurgisia toimenpiteitä
 • sydämen ja vatsanalueen ultraäänitutkimuksia
 • synnytyksiä
 • elvytystaitoja
 • hätätilanteita
 • ompelua
 • injektioita

  Katso lisää Sairaala Novan Tietotaitopajan tiloista ja välineistä tästä.

Sairaala Nova, Tietotaitokeskus