Vipuvoimaa EU:lta

eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus -hankkeessa (eTEVÄ) etsitään tapoja hyödyntää kamera- ja tallenneteknologiaa koulutus-, oppimis- ja ohjausprosesseissa. Tavoitteenamme on kehittää uusia toimintatapoja työssä oppimiseen, etäohjaukseen, opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin.

Nuoret viestivät vapaa-ajallaan yhä enemmän kuvallista ilmaisua hyödyntäen. Uusi teknologia voi tarjota myös erilaisille oppijoille uudenlaisia tapoja kehittää osaamistaan. Oppilaitoksen tai työpaikan näkökulmasta teknologian hyödyntäminen uudistaa työtapoja ja voi johtaa kustannustehokkuuteen ja siihen, että ohjausresurssit kohdentuvat paremmin.

Kamera- ja tallenneteknologiaa käytetään jo laajalti oppimisen tukena, mutta käyttö on satunnaista ja toimijoiden osaamisessa on suuria eroja. Lisäksi on havaittu, että teknologiaa ei hyödynnetä vuorovaikutteisesti tai reaaliaikaisissa tilanteissa. Hankkeessa pyritäänkin löytämään toimintatapoja myös niihin tilanteisiin, joissa suoritus jaetaan reaaliaikaisesti ja suoritukseen saadaan ohjausta samanaikaisesti etäältä.

Mitä tehdään?

eTEVÄ-hankkeen aikana hankeverkostossa jaetaan käyttökokemuksia, seurataan toisten toteuttajien uusia kokeiluja ja rakennetaan yhdessä innovatiivisia ratkaisuja kamera- ja tallenneteknologian hyödyntämiseen. Hankkeen tuloksena syntyviä toimintatapoja levitetään oppilaitoksiin ja työelämään myös hankeverkoston ulkopuolelle. Tietoa toimintatavoista päivitetään myös tälle sivulle.

Toteutus

eTEVÄ-hanke toteutetaan 1.1.2015 - 31.12.2016. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Toteuttajia ovat JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto), Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Tiesitkö,
että..?

Videoteknologian avulla voidaan esimerkiksi:

  • kuvata työsuoritusta
  • jakaa tilannekuvaa suorituksesta reaaliaikaisesti
  • saada palautetta sekä ohjausta suorituksen aikana
  • tallentaa suoritus ja jakaa tallenne
  • analysoida ja muokata tallenteita jälkikäteen.

Kokeilujen kautta rakentuneet toimintamallit

eTEVÄ-hankkeen hankeverkostossa kokeiltiin rohkeasti kamera- ja tallenneteknologiaa eri alojen osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen.  Hankkeen tuloksena syntyi toimintatapoja, jotka kuvattiin toimintamalleiksi. Toimintamallien yhteyteen olemme kytkeneet myös pilotoinnin kohteet, kokemuksemme opiskelijoiden ja opettajien osalta. 

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587

eTEVÄ – eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus 1.1.2015-31.12.2016

 

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista