Digitaalinen kuntoutus

Pyörätuolissa istuva mies tekee kuntoutusohjelmaa virtuaalilasit päässä

Digitaalisten ratkaisujen avulla kuntoutusta voidaan tarjota yksilöllisesti ja tehokkaasti kuntoutujalle suoraan, tai tämän lähiverkoston tai muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten välityksellä. Digitaalinen kuntoutus voidaan ottaa käyttöön joko kuntoutusalan ammattilaisten toimesta tai itseohjautuvasti palvelunkäyttäjien toimesta. Digitaalisen kuntoutuksen avulla pyritään edistämään yksilön toimintakykyisyyttä ja vähentämään toimintarajoitetta suhteessa hänen elinympäristöönsä. Siten digitaalisella kuntoutuksella on vahva yhteys yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumiseen.

Kehitämme digitaalisen kuntoutuksen menetelmiä ja ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa suoraan kuntoutujan tarpeisiin ja omaan elinympäristöön tukien kuntoutujan voimaantumista ja oman roolin vahvistamista. Tuotamme tutkittua tietoa digitaalisen kuntoutuksen ratkaisujen hyväksyttävyydestä, soveltuvuudesta ja merkityksestä erityisesti Itä-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Tutkimustoimintamme kohdentuu myös kuntoutuksen digitaalisten kompetenssien tunnistamiseen ja vahvistamiseen korkeakoulukentässä, sekä tutkimustiedon lisäämiseen etäkuntoutuksesta.   

Tutustu tutkimusteeman projekteihin tarkemmin tästä

Kysy lisää

Katariina Korniloff

Johtava tutkija, Principal Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841417

Eeva Aartolahti

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503237511

Michael Oduor

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505675430