Tutkimus monialaisessa kuntoutuksessa

Futuristinen kuva tabletti-tietokoneesta henkilön kädessä

Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla tehtävä tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta, joka kohdentuu uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin.  Tutkimustoimintamme monitieteisyys tulee esiin eri tieteenalojen, menetelmien ja ammattiryhmien kohdatessa.

Jamkin Kuntoutusinstituutti toteuttaa soveltavaa tutkimusta yhteistyössä kuntoutuksen ammattilaisten sekä kansallisen ja kansainvälisen tutkimusverkoston kanssa.

Monialainen kuntoutus osana yhteiskuntaa

Tutkimustoiminta seuraa vahvasti yhteiskunnallisia muutoksia, jotka muokkaavat kuntoutuksen toimintakenttää. Alati kehittyvä teknologia tarjoaa potentiaalisia ratkaisuja esimerkiksi väestön ikärakenteen muutoksen myötä nouseviin haasteisiin kuntoutuspalvelujen järjestämisessä. Moninaisilla digitaalisen kuntoutuksen ratkaisuilla voidaan vastata sekä terveyspalveluiden saatavuuden että saavutettavuuden kysymyksiin ja näin lisätä hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa yhteiskunnassamme.  
Toinen kuntoutuksen toimintakentän muutos on sosiaalisen näkökulman yhä vahvempi painottuminen. Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla sosiaalinen ymmärretään laajasti kuntoutusta läpäisevänä ulottuvuutena, jonka huomioiminen kuntoutuksen tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa on tärkeää. Keskeistä on kuntoutujan osallisuuden tukeminen, itsenäisen arjen vahvistaminen sekä toimintaympäristöjen muokkaaminen kuntoutumista tukevaksi.  
 
Monialaisen kuntoutuksen tutkimusta rahoittaa mm. Suomen akatemia, Kela, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland, Työsuojelurahasto ja säätiöt.

Monialainen kuntoutus ratkoo hyvinvointihaasteita yhdessä KEHOn kanssa

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO ratkoo hyvinvointihaasteita. Juuri julkaistulla videolla Kuntoutusinstituutin johtava tutkija Merja Rantakokko kertoo, mitä monialaisen kuntoutuksen tutkimuksessa on meneillään.

Tutustu projekteihimme tästä

 Työelämän muutos, työkyky ja työhyvinvointi

 Digitaalinen kuntoutus

Ikääntyvien ihmisten toimintakyky ja hyvinvointi 

Osallisuus ja palvelut

Kuntoutuksen koulutuksen ja osaamisen tutkimus, kehittäminen ja ekosysteemit 

Kysy lisää

Merja Rantakokko

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406560058

Katriina Hyvönen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505170986

Katariina Korniloff

Johtava tutkija, Principal Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358401841417

Eeva Aartolahti

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503237511

Sanni Tiitinen

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505689330

Emmi Matikainen

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504755530

Sanna Sihvonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407274085

Mia Tammelin

Tuntiopettaja, Visiting Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504381169

Julija Chichaeva

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504628081

Juha-Pekka Kulmala

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504733301