Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kuntoutujien parhaaksi. JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä koordinoineet kuntoutusalan osaamiskeskittymän ja siihen liittyvän ammattikorkeakouluverkoston työskentelyä vuodesta 2017.

Puun taimi istutettuna multaan ja auringonsäteitä
Koordinoimme kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostoa, joka yhdessä huolehtii alan osaamistarpeista valtakunnallisesti.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä toimii koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä

Kuntoutuksen uudistamisen valtakunnallisen toimintasuunnitelman (STM 2020) mukaan keskeisiä kuntoutusalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisteemoja ovat koulutustarpeiden ennakointi, kuntoutusalan sujuvat koulutuspolut toiselta asteelta korkea-asteelle, jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja täydennyskoulutus sekä kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittäminen.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä koordinoi kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostoa, joka yhdessä huolehtii alan osaamistarpeista valtakunnallisesti. Keskittymä tekee tiivistä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa. Työllä tähdätään myös kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Tutkimustoiminnan kehittämisen tavoitteena on vahvistaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja varmistaa kuntoutusalan koulutuksen tutkimusperustaisuutta.

Kehittämisohjelmia, verkostoitumista sekä yhteistyötä

Osaamiskeskittymässä toimitaan kolmessa kehittämisohjelmassa; 1) kuntoutusalan osaamisen uudistaminen 2) jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja 3) kuntoutusalan TKI-toiminnan vahvistaminen. Verkostotyön keskiössä on edistää kuntoutusalan koulutuksen laatua ja luoda opiskelijoille entistä sujuvampia opintopolkuja ja lisätä jatkuvan oppimisen tarjontaa tuottamalla monipuolisia ja joustavia ristiinopiskelun ja täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia. TKI-toiminnan vahvistaminen edellyttää yhteistyön syventämistä ammattikorkeakoulujen, muiden korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Verkostoituminen ja toimijoiden yhteistyö koulutuksen kehittämisessä ja tutkimus- ja kehittämishankkeissa osaltaan edistävät valtakunnallista kuntoutuksen uudistamistyötä ja kuntoutusalan TKI-strategian rakentamista. Monialaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla tuotetaan tietoa kuntoutuksen koulutuksen tulevaisuuden tarpeista, vahvistetaan kuntoutuksen tietopohjaa ja arvioidaan kuntoutuksen vaikuttavuutta.

Kysy lisää

Sanna Sihvonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407274085

Mirja Immonen

Johtaja Kuntoutusinstituutti, Director Institute of Rehabilitation
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405478949