Aktiivinen elämäntapa ja liikunta

Lenkkeilijöiden jalat lenkkipolulla

Aktiivinen elämäntapa ja liikunta on yksi Kuntoutusinstituutin asiantuntijaryhmien kärkiteemoista. Muita ryhmiemme kärkiteemoja ovat digitaalinen kuntoutus ja ohjaus, työhyvinvointi ja työkykykuntoutuminen, ikääntyneiden toimijuus ja kotikuntoutus sekä palvelupolut ja asiakasohjaus.

Panostamme kärkiteemoihimme koulutuksen, TKI-toiminnan, tutkimuksen, kumppanuus, yrittäjyys ja innovaatiotoiminnan, kansainvälisen toiminnan sekä Kuntoutusalan osaamiskeskittymän alueilla.

Toimimme laaja-alaisesti hyvinvoinnin teema-alueella

Aktiivinen elämäntapa ja liikunta -asiantuntijaryhmä on kiinnostunut kullekin yksilölle ominaisen aktiivisen elämäntavan edistämisestä ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Haluamme edistää aktiivista arkea ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa ja ympäristöissä, arkiliikkujista aktiiviurheilijoihin ja erityisryhmiin. Ryhmämme toimii erilaisissa asiantuntija-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Haluamme edistää aktiivista arkea ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren eri vaiheissa ja ympäristöissä, arkiliikkujista aktiiviurheilijoihin ja erityisryhmiin.

Kysy lisää

Anu Myllyharju-Puikkonen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400329678