Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja

Tekijät: Petra Blinnikka & Hanna Hauvala (toim.)

Julkaisun esittely

Tässä käsikirjassa kestävyyttä tarkastellaan maaseutumatkailuyrittäjän liiketoiminnan näkökulmasta keskittyen kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen ulottuvuuteen. Käsikirjan kompassin ilmansuunnat kuvaavat kahdeksaa liiketoimintasuunnitelman osa-aluetta: liikeidea, fyysinen toimintaympäristö, henkilöstö, yhteisöllisyys ja yhteistyö, tuotekehitys, tuotanto ja seuranta, markkinointiviestintä sekä talous ja kannattavuus.
 
Jokainen osa-alue sisältää tietoa, esimerkkejä ja vinkkejä yrittäjälle, kuinka liiketoimintaan voitaisiin sisällyttää kestävyyden eri ulottuvuuksia. Jokaiselle ilmansuunnalle on myös suunniteltu ja testautettu erilliseen työkirjaan helppokäyttöisiä tehtävärasteja, joiden avulla voidaan konkreettisesti kehittää yritystoiminnan osa-alueita kestävyysnäkökulmasta.

Tämä käsikirja sekä siihen liittyvä Kestävyyden kompassi –maaseutumatkailuyrittäjän työkirja ovat syntyneet Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun (KESMAII) -hankkeen tuloksena yhteistyössä hankkeen projektihenkilöstön ja 30 maaseutumatkailuyrityksen kanssa. Käsi- ja työkirja on tarkoitettu kaikille kestävästä maaseutumatkailun liiketoiminnasta kiinnostuneille yrittäjille, kehittäjille, kouluttajille ja opiskelijoille sekä päättäjille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 192
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-361-2 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-362-9 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 148 s.