TKI-projektit Uudistuvan oppimisen vahvuusalalla

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme (TKI) perustuu kumppanuuteen ja yhteiskehittämiseen. Olemme vahva alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen oppimisen uudistaja. Kehitämme tulevaisuuden osaamista vahvistavia ja pedagogisesti perusteltuja oppimisympäristöjä sekä koulutuksellisia ratkaisuja kestävään oppimiseen ja uudistumiseen. 

Tutustu Uudistuvan oppimisen projekteihin

FUDIX - Future Digiexperts

Oivaltavaa digimarkkinoinnin opetusta kehittämässä - FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat taidot alan työtehtäviin. Projektissa innovoidaan ja muotoillaan uudenlainen, innostava digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö, joka vastaa nopeasti muuttuvan alan osaamisvaatimuksiin.

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

TESSU2-projekti toteutettiin 1.4.2019–31.3.2022. Se tarjosi Ohjaamoille kehittämistyön tukea, joka auttaa niiden henkilöstöä toimimaan oppivan organisaation tapaan monialaisena tiiminä.

Opettajaksi Suomeen OSU

Opettajaksi Suomessa - OSU -projekti tarjoaa ulkomailla opettajaksi opiskelleille pätevöittäviä opintoja ja helpottaa polkua edelleen työelämään Suomessa. 

Virtual Leaders

Autamme keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeemme työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.

MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA-projekti kehittää keskisuomalaisten mikro- ja pienten pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja yrittäjien jaksamista tukevia toimintatapoja.

Kehittämisprojekti

LIPPA - Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta

Toteutusaika: 1.5.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Uusimpia projekteja

Kestävät materiaalivirrat kilpailuetuna (Jotpa)

Toteutusaika: 16.12.2022 - 31.12.2025

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Opetushallitus

Vastuullisen kuljetusyrityksen johtaminen

Toteutusaika: 16.12.2022 - 31.12.2025

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Opetushallitus

MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Toteutusaika: 1.11.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Robocoast EDIH

Toteutusaika: 1.10.2022 - 30.9.2025

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Digitaalinen Eurooppa - EDIH

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Toteutusaika: 1.8.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)

Toteutusaika: 1.6.2022 - 31.3.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Muu rahoitus

Kaikki Uudistuvan oppimisen vahvuusalan projektit: avaa koko lista tästä

Lisätietoja

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047

Juha Hautanen

Päällikkö opettajankoulutus, Head of Department Teacher Education
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950