TKI-projektit Uudistuvan oppimisen vahvuusalalla

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme (TKI) perustuu kumppanuuteen ja yhteiskehittämiseen. Olemme vahva alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen oppimisen uudistaja. Kehitämme tulevaisuuden osaamista vahvistavia ja pedagogisesti perusteltuja oppimisympäristöjä sekä koulutuksellisia ratkaisuja kestävään oppimiseen ja uudistumiseen. 

Tutustu Uudistuvan oppimisen projekteihin

FUDIX - Future Digiexperts

FUDIX - Future Digiexperts

Oivaltavaa digimarkkinoinnin opetusta kehittämässä - FUDIX-projekti uudistaa digimarkkinoinnin opetusta ja tuo opiskelijoille entistä paremmat taidot alan työtehtäviin. Projektissa innovoidaan ja muotoillaan uudenlainen, innostava digitaalisen markkinoinnin oppimisympäristö, joka vastaa nopeasti muuttuvan alan osaamisvaatimuksiin.
TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa

TESSU2-projekti toteutettiin 1.4.2019–31.3.2022. Se tarjosi Ohjaamoille kehittämistyön tukea, joka auttaa niiden henkilöstöä toimimaan oppivan organisaation tapaan monialaisena tiiminä.
Opettajaksi Suomeen OSU

Opettajaksi Suomeen OSU

Opettajaksi Suomessa - OSU -projekti tarjoaa ulkomailla opettajaksi opiskelleille pätevöittäviä opintoja ja helpottaa polkua edelleen työelämään Suomessa. 
Virtual Leaders

Virtual Leaders

Autamme keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Läpileikkaavana teemana hankkeemme työpaketeissa on henkilöstön työhyvinvointi, jota seurataan aktiivisesti hankkeen edetessä.
MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA - Kehittämisvalmennuksella uutta suuntaa!

MUTKA-projekti kehittää keskisuomalaisten mikro- ja pienten pk-yritysten muutoskyvykkyyttä ja yrittäjien jaksamista tukevia toimintatapoja.
LIPPA - Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta

Kehittämisprojekti

LIPPA - Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta

Toteutusaika: 1.5.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Uusimpia projekteja

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät

Toteutusaika: 1.8.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe)

Toteutusaika: 1.6.2022 - 31.3.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Muu rahoitus

SHOW-VET - Smooth Hybrid and Online Working for VET

SHOW-VET - Smooth Hybrid and Online Working for VET

Toteutusaika: 1.2.2022 - 31.1.2024

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Toteutusaika: 1.11.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Innovative and Sustainable Pedagogies for Digital Green Case Study-based Teaching 4 VET

Innovative and Sustainable Pedagogies for Digital Green Case Study-based Teaching 4 VET

Toteutusaika: 1.11.2021 - 31.5.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa

Toteutusaika: 1.10.2021 - 31.8.2023

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Kaikki Uudistuvan oppimisen vahvuusalan projektit: avaa koko lista tästä

Lisätietoja

Hannele Torvinen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047

Juha Hautanen

Päällikkö opettajankoulutus, Head of Department Teacher Education
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950