Tapahtuma

23.9.

Korkeakoulujen Luontotyöpäivä

Luonto itsessään auttaa lieventämään muun muassa uupumusta ja stressiä, jotka ovat tällä hetkellä merkittävä riski korkeakouluopiskelijoilla. Samoin luontoympäristö helpottaa ryhmäytymistä ja yhdessä tekemistä näin korona-aikoina. 

Korkeakoulujen mukaan lähtö Luontotyöpäivän viettoon on merkittävää myös siksi, että korkeakouluissa tehdään suomalaisen työelämän tulevaisuuden tekijöitä. Kun luontoympäristössä opiskelu ja ajan vietto muodostuvat arkiseksi tavaksi koulumaailmassa, niin opiskelijat siirtävät näitä positiivisia työskentelymalleja myös työelämään.

Opiskelijoiden ohella myös korkeakoulut ja niiden henkilökunta voivat osallistua uudenlaisten koulutysympäristöjen ja -tapojen mahdollistamiseen. Kampuksille ja niiden läheisyyteen toteutettavat ulkotyöskentelytilat penkkeineen ja pöytineen on helppo tapa lähteä liikkeelle. Katettuja tiloja voi käyttää käytännössä ympärivuotisesti sään mukainen pukeutuminen huomioiden. Ja jos halutaan panostaa hiukan enemmän, niin mallia voi ottaa hollantilaisen High Tech Campuksen tavoitteesta yrittää olla Euroopan ympäristöystävällisin kampus vuonna 2025. Tämä ei tietenkään koske pelkästään luonnossa oppimisen mahdollisuuksien lisäämistä, vaan kaikki kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden eteen tehty työ vie korkeakouluja kohden tulevaisuutta. Ja tulevaisuus on juuri se paikka, jossa korkeakoulujen pitäisi olla.

Lisätietoja Luontotyöpäivästä korkeakouluissa täältä.

Lähtekäähän mukaan luomaan suomalaisen korkeakoulutuksen luonnollista tulevaisuutta!

-----

The second Outdoor Office Day of higher education institutions will be celebrated on Friday, September 23, 2022! 

Nature itself helps alleviate e.g. exhaustion and stress, which are currently a significant risk for university students. The natural environment also makes it easier to form groups and do things together during these corona times 

The participation of higher education institutions to the Outdoor Office Day celebration is also significant because the future professionals of Finnish working life are made in these institutions. When studying and spending time in a natural environment become a daily habit in the universitiesstudents transfer these positive models to working life as well. 

Along with students, universities and the staff can also participate in enabling new types of educational environments and methods. Outdoor working spaces with benches and tables for campuses are an easy way to start. The covered outdoor spaces can be used practically all year round, taking into account the weather-appropriate clothing 

More information about Outdoor Office Day in higher education institutions here (in Finnish). 

Join us in creating the natural future of Finnish higher education! 

Luontotyöpäivä-mainos
Ajankohta
23.09.2022 06:00 - 16:00