• Lyhenne: COL
  • Toteutusaika: 1.5.2020 - 30.6.2021
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:

CampusOnline.fi on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen eri ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjontaa ja tarjoaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille laajat ristiinopiskelumahdollisuudet. Opiskelijat voivat valita portaalista vapaasti itseään kiinnostavia opintoja ja sisällyttää ne omaan tutkintoonsa. Opintotarjonnassa on mukana opintojaksoja kaikilta aloilta, AMK- sekä YAMK-tason opintoja, englanninkielisiä toteutuksia, nonstop -opintoja sekä useamman ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksia. Vuoden 2019 aikana portaalin kautta suoritettiin lähes 110 000 opintopistettä.

CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 (COL) –projektin keskeisenä tehtävän on ylläpitää ja kehittää CampusOnline -palvelua edelleen. Yhteisiä pelisääntöjä ja toimintatapoja tarkastellaan ja jatko kehitetään projektin aikana. Lisäksi projektissa kartoitetaan ja testataan portaalin mahdollisuuksia uusien kohderyhmien kuten työelämän näkökulmasta.  Projektissa toteutetaan syksyllä 2020 työelämäpilotti, jossa Ammattiliitto Pron ja Tehyn jäseniä opiskelee valikoidulla opintojaksoilla.

COL –projekti edistää hallitusohjelman tavoitteita korkeakoulutuksen kehittämisestä jatkuvan oppimisen alustaksi sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Kun visio2030 -työhön sisältyvä digitaalinen palvelujärjestelmä kehittyy sekä korkeakoulujen DigiVisio2030 -työ etenee, on tarpeen asemoida CampusOnline -palvelu uudelleen sekä integroida tai sulauttaa se mahdollisesti laajempiin ja kokonaisvaltaisiin valtakunnallisiin järjestelmiin. COL-projekti seuraa tiiviisti korkeakoulujen DigiVisio2030 –työtä ja linkittää CampusOnline –palvelun ja kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaisella tavalla valtakunnallisiin kehittyviin ratkaisuihin.