Projektin tulokset

Ristiinopiskelun kehittämishanke ja opintohallinnolliset pilotit

1. Sopimukset
Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa on allekirjoitettu 21.10.2019.
Opetusyhteistyösopimuspohja laadittu kaikkien korkeakoulujen hyödynnyttäväksi.
Sopimuspohja laadittu Exam-tenttitilojen yhteiskäytöstä (https://e-exam.fi/)

2. Ristiinopiskelun palveluväylä valmistuu vuonna 2020
Palveluväylä on rakennettu välittämään tietoja korkeakoulujen järjestelmien välillä suojatusti.
Kullekin korkeakoululle oma sanomajono viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen.
Korkeakoulu asentaa itselleen liityntäpalvelimen, jonka kautta korkeakoulun järjestelmien integraatio sanomajonoon toteutetaan turvallisesti. Palveluväylä antaa pääsyn vain liityntäpalvelimelle, joka konfiguroidaan käyttöön.
Palveluväylässä on erityisesti kiinnitetty huomiota henkilötietoja sisältävien viestien suojaamiseen tietoja välitettäessä.
Tammikuun alussa 2020 on toteutettu toinen auditointi, jossa keskitytään järjestelmän tietoturvaan ja laatukysymyksiin. Auditoinnin perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet ennen tuotantokäyttöä.
Teknisen tuotantoympäristön osalta tehdään vielä oma auditointinsa ennen käyttöönottoa.
Tekniset kyselytunnit jatkuvat vuonna 2020.
Rajapinta Peppi-järjestelmästä palveluväylää työ on käynnissä, rajapinta valmistuu myös vuonna 2020.

3. Ristiinopiskelupilotti (eAMK) ja opintohallinnolliset ohjeet
Opintohallinnollisten pilottien koordinaattorit ovat laatineet yhteistyössä ristiinopiskelun ohjeet: https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Ristiinopiskelun+ohjeet
Ohjeistukset ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä, korkeakoulujen omien tarkempien ohjeistuksien pohjaksi.

eAMK-ristiinopiskelupilotti päättyi 31.12.2019. Kuntoutusalan verkosto jatkaa yhteistyötä ja yhteinen opintotarjonta löytyy campusonline.fi -portaalista. Opintohallinnon osalta toimintatavat jatkuvat nykyisten toimintatapojen mukaan siihen saakka, kunnes korkeakoulut saavat palveluväylän käyttöön. Tämä edellyttää sen, että rajapinta Peppi-järjestelmän ja palveluväylän välille valmistuu ja palveluväylän käyttösopimus ylläpitäjän (CSC) kanssa on tehty. Palveluväylän osittainenkin käyttöönotto vaati minimissään 1 kk työn esimerkiksi suoritustietojen siirtymisen osalta.

Anitta Kääriäinen, koordinaattori eAMK-ristiinopiskelupilotti, anitta.kaariainen@jamk.fi puh. 040 198 6846