jamk.fi
toggle mainmenu toggle search
  • Lyhenne: KIVAKO
  • Toteutusaika: 1.9.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

KIVAKO-hankkeessa hanketyö on käynnistynyt syksyn 2018 aikana, ja pääkaupunkiseudulla on ollut kaksi hanketapaamista. Osallistujat työskentelevät pienemmissä tiimeissä (eri kielet & eTandem) ja he ovat työstäneet osahankesuunnitelmia sekä kommentoineet muiden tiimien suunnitelmia. Tiimit ovat myös tutustuneet valmiisiin oppimateriaaleihin ja jakaneet omia materiaaleja. Osahankekohtainen työskentely jatkuu ja maaliskuun 2019 hanketapaamisessa esitellään Digi Campuksen Moodlea. Sinne tuotetaan hankkeessa rakennetut verkko-oppimateriaalit/-kurssit. Lisätty 26.2.2019.