• Lyhenne: KIVAKO
  • Toteutusaika: 1.9.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin kuvaus: Projektin kuvaus

Projektin tulokset

KIVAKO-hankkeessa hanketyö on käynnistynyt syksyn 2018 aikana, ja pääkaupunkiseudulla on ollut kaksi hanketapaamista. Osallistujat työskentelevät pienemmissä tiimeissä (eri kielet & eTandem) ja he ovat työstäneet osahankesuunnitelmia sekä kommentoineet muiden tiimien suunnitelmia. Tiimit ovat myös tutustuneet valmiisiin oppimateriaaleihin ja jakaneet omia materiaaleja. Osahankekohtainen työskentely jatkuu ja maaliskuun 2019 hanketapaamisessa esitellään Digi Campuksen Moodlea. Sinne tuotetaan hankkeessa rakennetut verkko-oppimateriaalit/-kurssit. Lisätty 26.2.2019.

KIVAKO-hanke on edennyt vuoden 2019 aikana ja hankkeessa tuotettuja verkkokurssikokonaisuuksia on ryhdytty piloitamaan syksystä 2019 alkaen. JAMK on vastuussa Epanja 4 -verkkokurssin pilotoinnista keväällä 2020. Kurssi on tarjonnassa Digi Campuksen Moodlessa. Kevään 2020 kaikille pilotoitaville kielikursseille tuli ilmoittautumisia 975 kpl, 25 eri korkeakoulusta. Suosituimpia kursseja ovat mm. japanin, ranskan, venäjän ja viittomakielen ykköskurssit. Lisätty 24.1.2020.