• Lyhenne: KIVAKO
  • Toteutusaika: 1.9.2018 - 31.12.2020
  • Painoala: Koulutusosaaminen ja -liiketoiminta
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
  • Projektin kotisivut:
  • Projektin tulokset: Projektin tulokset

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hanke rakentaa valtakunnallista vieraiden kielten digipedagogista tarjontaa sekä korkeakoulurajat ylittävää opettajien kehittämisverkostoa. Mukana on yli 20 suomalaista korkeakoulua, sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen pääkoordinaattori on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. JAMK on hankkeessa osatoteuttajana. OKM on myöntänyt hankkeelle erityisavustuksen. 

Yhteyshenkilö JAMKissa Pirkko Pollari, päällikkö, Kielikeskus, pirkko.pollari@jamk.fi, + 358 50 591 8258