• Toteutusaika: 1.6.2019 - 30.9.2020
  • Painoala: Muu ala
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 1
  • Projektin kotisivut: