jamk.fi
  • Toteutusaika: 1.6.2018 - 31.7.2020
  • Painoala: Monialainen kuntoutus
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 1
  • Projektin kotisivut: