• Toteutusaika: 1.6.2017 - 31.7.2019
  • Painoala: Uudistuva oppiminen
  • Yksikkö: Hallinto
  • Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 1
  • Projektin kotisivut: